KBO Son is een zelfstandige afdeling binnen KBO Brabant.

Wij zijn opgericht in 1958. Samen met alle andere ouderenbonden binnen onze gemeente behartigen wij de belangen van onze senioren.

 

Doelstelling:

De doelstelling is belangenbehartiging en organiseren van activiteiten voor en door 55-plussers.

Verder schenken wij aandacht aan:

 • Gezelligheidsbijeenkomsten om de eenzaamheid tegen te gaan.
 • Excursies, reizen, themabijeenkomsten, museabezoek, cursussen.
 • Geven ondersteuning bij het invullen van belastingformulieren, hebben ouderenadviseurs en cliëntondersteuners. Al deze ondersteuners hebben een degelijke opleiding genoten binnen K.B.O. Brabant. .
 • Maandelijks ontvangen de leden het blad ONS van KBO Brabant met daarin onze nieuwsbrief, de activiteiten van de komende maand.
 • Onze KBO heeft een signalerende functie voor senioren die zorg en aandacht nodig hebben. Hierbij wordt samengewerkt met de LEVgroep en het CMD.

 

Periodiek nemen wij deel aan de diverse raden binnen onze gemeente:

 • Maken wij deel uit van de Adviesraad ASD (wet sociaal domein)
 • Wij zijn vertegenwoordigd in de Seniorenraad.
 • Belangenbehartiging van de ouderen in onze samenleving in de breedste zin.
 • Alle activiteiten zijn er op gericht de ouderen te activeren na hun arbeidzaam leven, de saamhorigheid te verhogen en elkaar te helpen binnen de mogelijkheden.

Door de medewerking van vrijwilligers kunnen wij ook diverse ontspanningsactiviteiten organiseren. 

  

DOELGROEP: 

KBO Son rekent alle Sonse en Breugelse 55-plussers ongeacht achtergrond, ervaring en opleiding tot haar doelgroep.

 

Kring KBO Son en Breugel:

Onze afdeling maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van Kring KBO Son en Breugel, welke naast onze afdeling bestaat uit de afdeling KBO Son.

De belangrijkste functie van de Kring is:

 • Onderlinge informatie-uitwisseling.
 • Twee leden van het Kringbestuur vertegenwoordigen de afdelingen naar de regionale bijeenkomsten en de algemene vergadering van KBO Brabant.