Onafhankelijke ondersteuning op het gebied van zorg
In deze krant kon je op 21 maart al lezen dat onze gemeente 5 nieuwe gecertificeerde Onafhankelijke
Cliënt Ondersteuners (OCO’s) heeft. Een onafhankelijke cliëntondersteuner is een vrijwilliger die los
staat van de gemeente en/of de zorginstanties. De OCO denkt mee, geeft informatie en advies en
kan je begeleiden naar een mogelijke oplossing. Aan de diensten van een OCO zijn geen kosten
verbonden. Het is aan de cliënt of gebruik gemaakt wordt van een OCO.
Die ondersteuning omvat een breed (preventief) zorggebied. Concrete voorbeelden van hulp en
hulpmiddelen zijn: een rolstoel, een traplift, schuldhulpverlening , bijstand, huishoudelijke hulp en
woningaanpassing.
Contact opnemen
Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met één van de beschikbare OCO’s:
1. LEVgroep: telefoon 0499 – 475361, teamsonenbreugel@levgroep.nl
2. Chronisch zieken en Gehandicapten Platform: secretaris@cgplatformsonenbreugel.nl;
www.cgplatformsonenbreugel.nl
3. KBO Son en Breugel: telefoon: 0499 476465, kbo.afd.son@gmail.com ; www.kbo-son.nl
4. PVGE Son en Breugel: telefoon 06-53541525, belangenbehartiging@pvge-sonenbreugel.nl
5. Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD): cmd@sonenbreugel.nl of tussen 09.00 en
12.30 uur telefoon 0499 – 491 470.
Er is geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te kunnen maken van een OCO. De OCO’s
helpen inwoners van alle leeftijden met een hulpvraag.
Bij het CMD liggen folders met meer uitleg en bovengenoemde contactgegevens. Het CMD is (nu
nog) gevestigd in het Dommelhuis, Kerkplein 5, Son.