Son 24 januari 2022

 

Beste leden,

 

In deze moeilijke tijd willen wij als bestuur u toch op de hoogte houden van al onze plannen voor in de nabije toekomst.

Alles wat we hieronder vermelden is met de nodige mitsen en maren omgeven.

Wij zijn het volgende van plan.

 

Dinsdag 22 februari

Op deze dag willen wij iedereen weer om 14.00 uur verwelkomen in de Zwaan voor een gezellige middag.

We kunnen dan allemaal weer bijpraten over alles wat ons de afgelopen tijd heeft beziggehouden.

Op deze dag hebben we speciale aandacht voor onze leden die 25 jaar lid zijn.

Zij zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen.

Tevens willen we onze nieuwe leden verwelkomen.

 

Eten bij de Smickel

Zodra het mogelijk is gaan we weer eten bij de Smickel in Breugel. Ties zal dit aan de deelnemers laten weten. Als er nog nieuwe leden zijn die mee willen gaan eten kunnen zij zich opgeven bij Ties Smetsers. tel. nummer 476334

Het eten is op de tweede woensdag van de maand om 17.00 uur.

 

Fietsen.

Als het mogelijk is gaan we op dinsdag 8 maart voor de eerste keer weer fietsen.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Ciel Saris, tel. nummer 476635 of 06 80165394.

 

Verder hebben we nog meer dingen op stapel staan maar die zullen we u in de volgende nieuwsbrieven meedelen.

 

WIST U DAT …………

 

  • Wij als KBO bij bijeenkomsten voortaan vragen naar de corona app of schriftelijk bewijs van vaccinatie of een bewijs dat u geen corona hebt?

        Zonder dit bewijs kunnen wij u geen toegang verlenen.

  • U altijd hulp kunt krijgen bij het invullen van formulieren? Zoals het installeren van de corona app. Of het invullen van de energiebonnen van de gemeente?

        U kunt hiervoor altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

  • Dat we een protocol “ongewenste omgangsvormen” hebben?

        U kunt dit protocol vinden op de website.

U kunt het ook op papier krijgen als u dat bij een van de bestuursleden aangeeft. Natuurlijk kunt u er altijd ook vragen over stellen aan het bestuur.

 

  • Wij hebben voor iedereen, die er even een nodig heeft, een rolstoel ter leen; ook hebben wij een scootmobiel gekregen die iedereen die deze nodig heeft, kan lenen. Ook niet leden kunnen deze rolstoel en scootmobiel lenen.

 

  • Richard Bettonvil heeft het klusbedrijf & ouderenhulp overgenomen. U kunt hem voortaan bellen voor klussen. Zijn telefoonnummer is 06-57887434 Onder klus-ouderenhulp.nl is Richard ook te bereiken.

 

Tot slot van de ze nieuwsbrief

 

U weet dat de K.B.O. u altijd met raad en daad wil bijstaan.

 

  • Denkt maar aan de hulp bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.

 

  • Administratieve ondersteuning

Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie? Wilt u hulp bij het ordenen van uw post of met het maken van een begroting?

U kunt dan een vrijwillige thuisadministrateur inschakelen.

Deze is door de KBO Brabant opgeleid en u wordt zorgvuldig en discreet geholpen met het op orde brengen en houden van uw administratie.

Met de nodige ondersteuning kunt u leren hoe u het beste de administratie kunt aanpakken, waardoor u de regie over uw administratie terugkrijgt.

U krijgt ondersteuning voor een bepaalde periode om uw administratie weer op orde te krijgen en te houden.

Zo wordt voorkomen dat u in problemen raakt.

Voor informatie en eventuele afspraak kunt u altijd met ons contact opnemen.

 

Voor al deze bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Namens het bestuur

Ties Smetsers