K.B.O.Brabant heeft ruim 300 afdelingen en ongeveer 130.000 leden. Het is een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar. In de plaatselijke afdelingen ontmoeten senioren elkaar, doen samen aan K.B.O. afd. Son is een zelfstandige vereniging die deel uitmaakt van K.B.O. Brabant. K.B.O. sport en ontspanning, nemen deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van K.B.O.-Brabant.

We stimuleren sociale contacten tussen senioren d.m.v.:

– het organiseren van ontspannende, sportieve en culturele activiteiten, o.a. computergebruik samen met K.B.O.-Brabant, samen uit eten, wandelen, fietsen, dagreizen en een bedevaartsreis;

– verder activiteiten voor alle belangstellende leden, zoals lezingen, contactbijeenkomsten, muziekmiddagen.

BelangenbehartigingDe Belangenbehartiging van de K.B.O. is gericht op het welzijn van alle senioren en van de leden in het bijzonder. K.B.O. Son neemt actief deel aan de Adviesraad Sociaal Domein (o.a. overleg Wmo) en de SeniorenRaad. K.B.O. Son biedt binnen onze gemeente hulp bij het invullen van de belasting en heeft gecertificeerde ouderenadviseurs en cliëntondersteuners voor álle ouderen in Son en Breugel (voor de belastinghulp wordt een kleine vergoeding gevraagd).

 

Katholieke Bond van Ouderen Son

Secr.: Regien van Beekveld

tel. 0499 476465

e-mail: kbo.afd.son@gmail.com  

Contributie: € 25 / jaar.