Het bestuur

 

Voorzitter:

             Willem Donkers

            E mail: w.donkers8@chello.nl 

            

 

Secretaris:

            Regien van Beekveld

            Tel.:0499 476465

            E-mail: kbo.afd.son@gmail.com

       

 

Ledenadminstratie / penningmeester plv. voorzitter:

            Gerard Versantvoort

            Tel.: 0499 475350

            E-mail: kbo.son@kpnmail.nl

 

 

Ambtelijk secretaris en 2de penningmeester:

            Ties Smetsers

            Tel.: 0499 476334

            E-mail: mcm.smetsers@kpnmail.

 

 Public Relations:       

            Ciel Saris

            Tel.: 0499 476635

            E-mail:m.saris4@upcmail.nl

 

Zieken- en ouderenbezoek:            

            Matty van Wijk-van Aarle

            Tel.: 0499 471245

            E-mail: mattyvanwijk@gmail.com