Jaarverslag 2020 d.d. 28  – 09   -2021

 

Bestuurssamenstelling

 

Naam Functie
Ciel Saris AD interim-voorzitter
Gerard Versantvoort Secretaris
Gerard Versantvoort Penningmeester / Ledenadministratie
Ties Smetsers Ambtelijk secretaris/2de penningmeester
Netty Scheepens Lid
Matty van Wijk Lid

 

Ledenopbouw 2020

 

Totaal 224
Jonger dan 70 jaar 10
71 – 75 jaar 25
76 – 80 jaar 42
81 – 85 jaar 58
86 – 89 jaar 60
 90 jaar en ouder 29

De gemiddelde leeftijd ligt op ongeveer 82.5 jaar

 

Algemene informatie

 • Bestuur
  Als bestuur komen wij normaal gesproken maandelijks bij een van de bestuursleden bij elkaar om te vergaderen. We bespreken de actuele stand van zaken, maken de planning voor de komende tijd, evalueren de activiteiten en bespreken de inhoud van de nieuwsbrief. Ties Smetsers stelt later de nieuwsbrief samen.

Dit jaar zijn wij maar enkele keren samengekomen om de actuele stand van zaken te bespreken in verband met de corona.

Jac Kolen heeft het laatste 1½ jaar met het bestuur meegelopen. Hij moet tijdens deze vergadering nog benoemd worden.

 

 • Jaarvergadering
  Normaal gesproken organiseren wij jaarlijks in maart onze jaarvergadering om onze leden te informeren over de gang van zaken het afgelopen jaar. De penningmeester licht dan de financiën toe.

In 2020 hebben wij onze jaarvergadering tot 3 maal toe uitgesteld en uiteindelijk niet gehouden.

 

 • Kringbestuur
  Als afdelingsbestuur zijn we met drie bestuursleden aanwezig bij de kringvergaderingen. Wij vormen samen met K.B.O. Breugel de “Kring Son en Breugel”.

Dit jaar hebben we geen kringvergadering gehouden.

 

 • B.O.-Brabant
  De voor- en najaarsvergaderingen van K.B.O.-Brabant worden voorbereid aan de hand van de toegezonden vergaderstukken. Dit jaar is deze vergadering online gehouden. Wij hebben daar niet aan deelgenomen.

 

 • Seniorenraad
  B.O. Son heeft zitting in de Seniorenraad van onze gemeente. Ties Smetsers behartigt maandelijks als afgevaardigde de belangen van onze leden.

Dit jaar is er veelal online vergaderd of met 1½ m. afstand.

 

 • Adviesraad Sociaal Domein

Ook zijn we vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein van onze gemeente. Gerard Versantvoort gaat hier viermaal per jaar naar toe. Dit jaar is er 1 maal normaal vergaderd; verder alleen online. Aan de online sessies heb ik niet deelgenomen.

 

 • Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA)

Roel Miltner, Marjan Bedet, Josje v.d. Molengraft, Monique Streur en Gerard Versantvoort zijn “Vrijwillige Ouderen Adviseur”, zij kunnen u adviseren op allerlei gebied.

Roel, Marjan en Josje zijn gestopt als VOA.

 

 

 

 

 • Cliëntondersteuners (Clio)

Roel Miltner, Marjan Bedet, Josje v.d. Molengraft en Monique Streur zijn daarnaast ook “Cliëntondersteuner”. Zij adviseren u graag over de WMO en staan u desgewenst bij, bij de aanvraag van uw WMO-ondersteuning (keukentafelgesprek).

Roel, Marjan en Josje hebben als ondersteuner bedankt. Wij hebben deze leden met een boeket bedankt voor hun jarenlange inzet.

 

 • Belastinginvulhulpen (Huba)

Roel Miltner, Jac Schalk en Gerard Versantvoort hebben de cursus “belastinginvulhulp” bij het V.B.O.B. gevolgd en staan voor het zesde jaar klaar om samen met u het belastingformulier in orde te brengen.

 

Activiteiten

Reizen:
In 2020 zijn er geen reizen georganiseerd

 

Voorlichtingsbijeenkomsten / lezingen

In 2020 zijn er geen voorlichtingsbijeenkomsten geweest.

 

Ontspanningsactiviteiten

 • In januari hebben voor de vijfde keer een nieuwjaarbijeenkomst georganiseerd, die goed bezocht werd.

Het is de enige activiteit geweest die we hebben kunnen organiseren.  

 

Verder:

 • In juli hebben wij alle leden verrast met een stuk chocolade om iedereen een hart onder de riem te steken.
 • In december hebben we onze traditionele adventsviering niet kunnen houden in De Zwaan. In plaats daarvan hebben we een viering op papier verzorgd en deze samen met een bon van de Soepkom bij de leden thuisbezorgd.
 • De RaboClubSupport heeft dit jaar een mooi bedrag opgeleverd. De Rabobank heeft ruim € 521 op onze rekening bijgeschreven.
 • Wekelijks kan er gratis op dinsdagochtend koersbal gespeeld worden in het gebouw van de Oase. Daar is momenteel redelijk veel belangstelling voor. Deze activiteit is, ondanks de pandemie, toch heel vaak doorgegaan.
 • Op de twee woensdag van de maand het eten bij Thermae. Dit jaar is dit ook niet door kunnen gaan. We moeten trouwens op zoek naar een alternatief want de brasserie bij Thermae is gesloten.
 • Het afgelopen jaar wilden we van april tot oktober elke tweede en vierde dinsdag van de maand met een tiental mensen gaan fietsen. Wij zijn slechts éénmaal weggeweest.
 • Leden die in het ziekenhuis liggen of ernstig ziek zijn, worden namens het bestuur door Matty v. Wijk bezocht.
 • Verjaardag bezoek: Afgelopen jaar zijn alle “negentigers” rond hun verjaardag namens het bestuur bezocht door Matty van Wijk.
  Ruim twintig leden hebben gebruik gemaakt van de Belastinginvulhulpen. De leden die het laatst een afspraak hadden gemaakt zijn na de 1ste lockdown alsnog geholpen.

 • Als vereniging hebben wij nog altijd een rolstoel ter beschikking voor mensen die er tijdelijk een moeten gebruiken, bv. voor een dagje uit.

 

Bijeenkomst ONS – bezorgers

De ONS-bezorgers hebben wij dit jaar ook weer verrast met een presentje, want bijkomsten waren verboden. Ook hebben zij weer een vrijkaartje voor twee personen gekregen voor de Senioren Beurs in Veldhoven.

 

 

Son, 28-09 – 2021

Gerard Versantvoort, secr.