Wanneer schakelt u de juridische helpdesk in?

Leden van de KBO kunnen ondersteuning vragen bij een juridische helpdesk. Vijf juristen geven kosteloos advies en denken mee over mogelijke oplossingen. Deze vijf heren waren tot hun pensionering professioneel werkzaam als jurist in een (eigen) advocatenpraktijk of als rechter.

 

Met welke onderwerpen kunt u bij hen terecht? De juristen richten zich voornamelijk op zaken rondom pensioenen en uitkeringsproblemen, arbeidsgeschillen, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet.

Ook op ander gebied kan soms hulp worden gegeven.

 

Als u een vraag hebt kunt u contact opnemen met KBO-Brabant. Daar wordt bekeken of de vraag geschikt is voor de helpdesk en vervolgens aan de juristen voorgelegd. Daarna neemt één van de juristen contact op en maakt u onderling afspraken over het vervolg.

Het gaat altijd om een advies. U blijft zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van het advies en de manier waarop dat gebeurt. Het advies wordt kosteloos gegeven door vrijwilligers. Wanneer het nodig is om te procederen, of als het advies de normale inzet van vrijwilligers te boven gaat, worden nieuwe afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over betaling van griffierecht. Die afspraken zijn duidelijk en u weet altijd waar u aan toe bent.