Hulp nodig bij een Wmo-aanvraag? Schakel een cliëntondersteuner in

Wanneer u overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een Wmo-voorziening, (denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing) dan kunt u hulp krijgen van onze onafhankelijke cliëntondersteuners. Het is van groot belang om vóórdat het eerste gesprek met de gemeente hierover plaats heeft (keukentafel- of onderzoeksgesprek) contact te zoeken met de cliëntondersteuner zodat hij/zij u vanaf het begin kan ondersteunen. In een later stadium, als er al besluiten zijn gevallen, kan het te laat zijn om die terug te draaien. Ook bij de gesprekken met zorgaanbieders kunt u zich laten ondersteunen door een cliëntondersteuner.

Zij werken volgens een bepaalde procedure. In deze meegeefbrief vindt u de afspraken tussen cliënt en cliëntondersteuner. Als u de hulp inroept van een cliëntondersteuner kan het goed zijn een persoonlijk plan op te stellen, liefst met hulp van mantelzorgers, het eigen netwerk en de cliëntondersteuner.

 

Ook als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente (u wilt bezwaar maken) kunt u terecht bij onze cliëntondersteuners. Zij vragen dan, namens u, hulp van een vrijwillige jurist. Hij helpt u, kosteloos, bij juridische procedures. U kunt ook rechtstreeks zijn hulp inroepen via KBO-Brabant