Jaarverslag 2022 KBO Son

 

Bestuurssamenstelling

 

Naam Functie
Jac Kolen Voorzitter
Regien van Beekveld Secretaris
Gerard Versantvoort Penningmeester /ledenadministratie
Ties Smetsers Ambtelijk secretaris/2de penningmeester
Ciel Saris Lid/publiciteit
Matty van Wijk Lid/coordinator lief en leed

 

Leden

We begonnen het jaar 2022 met 220 leden. Door mutaties in overlijden/afmelden en nieuwe leden zijn we het jaar geeindigd met 219 leden. Gezien de afgelopen coronaperiode die ook nog in 2022 doorliep, geen slecht resultaat en fijn dat zoveel leden ons trouw zijn gebleven! De prognose voor 2023 is gunstig gezien de nieuwe aanmeldingen die we alweer hebben mogen ontvangen.

 

Bestuur

Als bestuur komen wij maandelijks bij elkaar bij een van de bestuursleden. We bespreken de actuele stand van zaken, maken de planning voor de komende tijd, evalueren de activiteiten en bespreken de inhoud van de nieuwsbrief. Hierna wordt de nieuwsbrief samengesteld en de website aangepast: www.kbo-son.nl

In de loop van het jaar is Regien van Beekveld het bestuur komen versterken en zij heeft midden 2022 het secretariaat overgenomen van Gerard Versantvoort. Ook hebben we Jac Kolen bereid gevonden om het interim voorzitterschap van Ciel Saris over te nemen. Zij heeft de post publiciteit op zich genomen.

 

Jaarvergadering
Jaarlijks in maart/april organiseren wij onze jaarvergadering om onze leden te informeren over de gang van zaken van het afgelopen  jaar. De penningmeester licht dan de financiën toe.

Op 11 april 2022 hebben wij onze jaarvergadering gehouden voor het jaar 2022.

 

Kringbestuur
De besturen van KBO Son en KBO Breugel vormen samen  de “Kring Son en Breugel”.

Op 10 november 2022 hadden wij een gezamenlijke kringvergadering en hierbij is van beide kanten de intentie uitgesproken om meer samen te gaan werken hetgeen wij zeer toejuichen.

 

K.B.O.-Brabant
De voor- en najaarsvergaderingen van K.B.O.-Brabant worden voorbereid aan de hand van de toegezonden vergaderstukken. De voorzitters van KBO Son en KBO Breugel zijn hierbij aanwezig geweest.

 

Seniorenraad
K.B.O. Son heeft zitting in de Seniorenraad van onze gemeente. Wil v.d. Broek (KBO Breugel) behartigt maandelijks de belangen van zowel de KBO Breugel als KBO Son.

 

Adviesraad Sociaal Domein

Ook zijn we vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein van onze gemeente. Gerard Versantvoort is onze vertegenwoordiger.

 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA)

Monique Streur, Jan de Lange en Gerard Versantvoort zijn “Vrijwillige Ouderen Adviseur”, zij kunnen u adviseren op allerlei gebied.

 

Cliëntondersteuners (Clio)

Jan de Lange en Monique Streur zijn daarnaast ook cliëntondersteuner namens de KBO.

Zij adviseren u graag over de WMO en staan u desgewenst bij, bij de aanvraag van uw    WMO-ondersteuning (keukentafelgesprek).

 

Belastinginvulhulpen (Huba)

Roel Miltner, Jac Schalk en Gerard Versantvoort hebben de cursus “belastinginvulhulp” bij het V.B.O.B. gevolgd. Ook dit jaar hebben zij de nascholing gevolgd en staan klaar om samen met u het belastingformulier in orde te brengen.

 

Activiteiten

Reizen:
In 2022 zijn we na de Corona perikelen voorzichtig weer opgestart met het organiseren van gezellige middagen cq dagreizen. We zijn eerst begonnen met gezellige middagen in de Zwaan.

Op 21 juni zijn we dan eindelijk weer met enkele leden naar het Boerenbondmuseum in Gemert geweest en op 6 september naar Halder voor een prachtige vaartocht over de Dommel.

Op 25 mei zijn we met een bus naar het duitse Kevelaer geweest. Pastor Bakermans is daar in de viering voorgegaan en daarna konden we Kevelaer nog verkennen.

Op 26 augustus hadden we het geluk dat we uitverkozen waren om met de Museum Plusbus mee te reizen naar het Cobra museum voor moderne kunsten in Amstelveen.

Voor deze twee busreizen hebben ook enkele leden van KBO Breugel aan kunnen sluiten om de niet gevulde plaatsen op te vullen. Deze samenwerking willen wij in de toekomst wederzijds blijven doen.

Op 14 september zijn we als Kring Son en Breugel samen met leden van KBO Breugel met twee volle bussen naar Appeltern geweest voor een vaartocht door de omgeving aldaar. Na de vaartocht zijn we via dijkweggetjes naar het gezamenlijke diner in Nistelrode gereden. Het weer zat helaas niet mee maar de busreis en diner waren een succes.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten / lezingen

Op 17 mei was er een lezing van Remedica over ons spijsverteringskanaal. De aanwezigen vonden het allemaal een zeer interessante lezing.

 

Ontspanningsactiviteiten

Op 11 januari hadden we onze traditionele en gezellige nieuwjaarsreceptie.             

Op 22 februari hebben we eindelijk onze jubilarissen van de afgelopen Corona periode kunnen huldigen tijdens een leuke bijeenkomst in de Zwaan.

Op 22 maart hadden we een lezing van Walter van Geffen over Toon Hermans. Met veel passie en door middel van dia’s en geluidsopnames werd teruggeblikt op het leven van Toon. Alle aanwezigen hebben hiervan genoten.

Op 19 april was er een muziekmiddag met het muziekduo Herman en Jos (de Bakeltjes). Op verzoek was er deze keer een dansvloer neergelegd waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Op 16 augustus was er en kennismakingsmiddag in ons prachtige nieuwe Dommelhuis met koffie, een drankje en een mooie rondleiding door het nieuwe gebouw. Fijn dat de opkomst zo groot was.

De muziekmiddag van 18 oktober is maar door een matig aantal leden bezocht. Degenen die wel aanwezig waren hebben genoten van het muzikale optreden van Hans Westerik.

Op 8 november hadden we weer een lezing van Walter van Geffen maar nu met het thema “ cabaretiers van toen”. Jammer dat er deze keer niet zoveel leden aanwezig waren. We hebben kunnen genieten van leuke en herkenbare liedjes en sketches uit de jaren 70 en 80.

Op 15 november hadden we wederom een muzikale (dans)middag met de Bakeltjes. Evenals hun eerder optreden dit jaar was dat weer een gezellige en goed bezochte middag. We hebben ze ook maar weer meteen voor volgend jaar geboekt.

Op 13 december hebben we onze traditionele adventsviering gehouden in De Zwaan. Na een mooie viering o.l.v Pastor  Bakermans hebben we gezamenlijk geluncht en daarna genoten van een conference met zang verzorgt door Gerard van Kol. De opkomst was uitstekend en de middag zeer geslaagd.

 

De bingo-middagen zijn ook weer opgestart dit jaar. Er was veel belangstelling voor en we hebben dan ook besloten om zelf de benodigde materialen aan te schaffen. In totaal zijn er in 2022 vijf bingo-middagen geweest.

 

Helaas is het gratis koersbal spelen op de dinsdagochtend vanwege te weinig belangstelling (nog) niet opgestart. Wij hopen dat we in 2023 in gezamenlijkheid met KBO Breugel dit weer op kunnen pakken.

 

Op de tweede woensdag van elke maand gaan we eten in Breugel bij de Smickel. Dit bevalt erg goed en de deelnemers zijn erg tevreden.

 

Het fietsen in de maanden maart tot en met oktober is ook weer opgestart.

 

Leden die in het ziekenhuis liggen of ernstig ziek zijn, worden namens het bestuur door Matty v. Wijk bezocht.

 

Verjaardag bezoek: Afgelopen jaar zijn alle “negentigers” rond hun verjaardag namens het bestuur bezocht door Matty van Wijk.

 

Met de bezorgers van de ONS hebben wij op 20 september een gezellige middag gehad.

 

De opbrengst van de jaarlijkse RABO CLUBSUPPORT bedroeg  € 449,58

  

   

Met vriendelijke groet,

Regien van Beekveld, secretaris