Son 8 juni 2020

 

Beste leden

 

Namens het bestuur een brief van de interim voorzitter.

KBO in Coronatijd. 

Hoe voelt een vereniging zich in Coronatijd? 

Machteloos – bedrukt – “organisatie loos”. Wij, het bestuur, willen zo graag al onze leden heel veel bieden. Mooie bijeenkomsten – uitstapjes – een middag met hapjes laten beleven. Echter door het virus dat de hele wereld nu overgaat, is iedereen, ook wij, heel erg beperkt in het werken voor onze afdeling KBO Son.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Zodra we weer kunnen starten zullen wij dat doen. Zolang de anderhalve meter geldt, moeten we er allemaal vanuit gaan, dat we geen bijeenkomsten kunnen houden.

We hopen dat u allen gezond blijft, en als u tips voor ons heeft, laat het dan aan ons weten, ook als u vragen heeft. Als wij iets voor u kunnen doen, doen we dat graag. Ook vragen wij aan u of er mensen zijn die graag iets willen publiceren in onze nieuwsbrief. Geef het dan aan ons door. 

De bezoeken die we aan u brachten i.v.m. verjaardagen, als u negentig wordt of ouder, of ziektes, kunnen helaas ook niet doorgaan, maar dat wordt later opgelost.

Voor deze maand, iedereen heel veel gezondheid, blijf volhouden. We weten dat het voor velen een hele zware tijd is, maar we hopen allemaal op betere tijden. 

Blijf gezond en blijf op anderhalve meter. 

Uw bestuur. 

interim voorzitter. Ciel Saris.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit de vorige nieuwsbrief was:

puzzelplezier                                                                                        Z.O.Z.

Tot slot van deze nieuwsbrief

 

U weet dat de K.B.O. u altijd met raad en daad wil bijstaan.

 

 • Denkt u maar aan de hulp bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.
 • De VOA’s: (vrijwillige ouderenadviseurs). Deze mensen komen op uw
  verzoek praten over allerlei zaken en kunnen u een andere kijk op zaken
  geven of u wijzen op andere mogelijkheden.

 

 • De belastinginvulhulpen. U kunt voor de opgave van 2019 nog steeds hulp aanvragen. Even een belletje naar de secretaris en er wordt een afspraak gemaakt.

 

 • Heeft u moeite met uw administratie? Vraag hulp en er wordt samen met u naar een oplossing gezocht.

 

 • U weet toch dat u korting kunt krijgen bij verschillende ziektekostenverzekeringen.

 

 • De K.B.O. Son een rolstoel ter leen heeft.

 

 • Voor kleine klussen in en om het huis kunt u contact opnemen met
  klus-ouderenhulp.nl Dat is de heer E. Cleven, Texellaan 33, 5691ZL Son. Tel. 06-12 29 66 11. Eric Cleven is lid van onze vereniging.

 

 • Wist u dat de heemkundekring graag rouwprentjes; geboortekaartjes; rouw- en trouwbrieven; heeft als aanvulling voor hun genealogie programma? U kunt deze zaken afgeven bij Dora Cooijmans of bij een van onze bestuursleden. Ook heeft de Heemkundekring graag foto’s van personen uit het dorp.

 

                           

 

Voor al deze bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Namens het bestuur,

Ties Smetsers