Son 24 oktober 2022

 

                                          Beste leden

Terugblik

De dagtocht naar Appeltern was wat betreft de boottocht wat minder geslaagd. De terugtocht over de dijkweggetjes was wel leuk en het eten was lekker.

 

Op de terrasmiddag met de Ons bezorgers hebben zij gezellig met elkaar kunnen kletsen.

 

Het kienen op 4 oktober was maar matig bezocht. Daarom zijn de volgende keer ook niet leden welkom.

 

Planning:

Op 1 november is er om 14.00 uur weer kienen in de Zwaan.

Leden betalen € 5,00. Niet-leden betalen € 7,50 en krijgen daarvoor koffie, een consumptie en 1 kienkaart.

 

Op 8 november is er om 14.00 uur in de Zwaan een lezing van Walter van Geffen over cabaretiers van toen.

Walter van Geffen heeft de vorige keer de lezing over Toon Hermans verzorgd.

 

Het eten bij de Smickel is op 9 november. Opgeven bij Ties Smetsers.

 

Op 15 november is er in de Zwaan om 14.00 uur een muziekmiddag met de Bakeltjes met dansvloer.

 

Op 13 december is de Adventsviering in de Zwaan. De viering begint om 11.30 uur. Na afloop van de viering is er een lunch gevolgd door een optreden van Gerard van Kol. Het precieze programma leest u in de volgende nieuwsbrief.

 

Teruggave contributie:

Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ kunnen, zoals u weet, hun contributie van de KBO over de jaren 2021 en 2022 nog terugkrijgen via

www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021/

www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/

 

U kunt ook bellen naar KBO Brabant en vragen om een formulier voor teruggave. Het telefoonnummer van KBO Brabant is: 073 – 644 40 66

Het formulier kunt u daarna opsturen naar het VGZ.

 

WIST U DAT …………

 

U altijd hulp kunt krijgen bij het invullen van formulieren?

U kunt hiervoor altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Dat we een protocol “ongewenste omgangsvormen” hebben?

U kunt dit protocol vinden op de website. U kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden om een papieren versie te krijgen

 

Wij hebben voor iedereen, die er even een nodig heeft, een rolstoel ter leen.

 

Tot slot van de ze nieuwsbrief

 

U weet dat de K.B.O. u altijd met raad en daad wil bijstaan.

 

  • Denkt maar aan de hulp bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.

 

  • Administratieve ondersteuning

Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie? Wilt u hulp bij het ordenen van uw post of met het maken van een begroting?

U kunt dan een vrijwillige thuisadministrateur inschakelen.

Deze is door de KBO Brabant opgeleid en u wordt zorgvuldig en discreet geholpen met het op orde brengen en houden van uw administratie.

Met de nodige ondersteuning kunt u leren hoe u het beste de administratie kunt aanpakken, waardoor u de regie over uw administratie terugkrijgt.

U krijgt ondersteuning voor een bepaalde periode om uw administratie weer op orde te krijgen en te houden.

Zo wordt voorkomen dat u in problemen raakt.

Voor informatie en eventuele afspraak kunt u altijd met ons contact opnemen.

 

Voor al deze bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Namens het bestuur

 

Ties Smetsers