Son, 23 november 2020

 

                                               Beste leden

 

Wij hebben dit keer een uitgebreide nieuwsbrief.

 

Dit jaar hebben we geen Adventsviering, een viering waarin we altijd aandacht schenken aan onze overleden leden. Om deze toch te herdenken volgt hier de lijst van de overleden leden uit dit jaar.

 

Dhr. Aertsen                              Mevr. van den Molengraft

Mevr. van Berkel-Teunisse           Mevr. Sanders

Dhr. van Gerwen                        Dhr. Scheepens

Mevr. van Kemenade                  Mevr. van der Velden

Mevr. Keser-Kleuskens                        Dhr. van de Ven

Dhr. Kollenburg                          Dhr. Verouden

Mevr. van Kuyk-Sanders             Mevr. Voss-van Mol

Mevr. Merks-van den Bogaard

 

Verder speciaal uw aandacht voor:

 

 • Het verhaal over de rechtszaak van de KBO Brabant tegen de staat in verband met de pensioenen.

 

 • Opbrengst RABO Club Support
  • De opbrengst was dit jaar € 521,38.
   Iedereen die ons gesteund heeft hartelijk dank.

 

 • VGZ verhoogt collectitviteitskorting voor KBO leden in 2021

 

De premie voor de basisverzekering is bekend.

De collectiviteitskorting op de basisverzekering bedraagt 4%.

De korting op de aanvullende verzekering is 15%.

Op de aanvullende tandartsverzekering bedraagt de korting 5%.

 

Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg profiteren van de volgende voordelen:

 • Tot 32 behandelingen fysiotherapie.
 • Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een mantelzorgmakelaar.
 • Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie).
 • Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per verzekerde

 

Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ

 

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig.

 • Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt het formulier op https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
 • Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap staat hierover een uitleg.

 

Bent u niet digitaal actief?

 • Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op (073) 644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe.
 • U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf per gewone post in bij VGZ.

 

Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder apart een formulier voor terugvordering contributie in te vullen op onze website of telefonisch via het secretariaat van KBO-Brabant.

 

Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft gedeclareerd bij VGZ (op de oude manier)

 

 • Collectiviteitskorting Centraal Beheer voor leden van KBO-Brabant

 

De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen daarom op het hoogste niveau. Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij Centraal Beheer.

 

De kortingen voor leden van KBO-Brabant bedragen:

Vervoer

 • Auto 10% korting
 • Motor 10% korting
 • Camper 5% korting
 • Caravan 5% korting

Wonen

 • Opstal 8% korting
 • Inboedel 8% korting
 • Kostbaarheden buitenshuis 8% korting
 • Aansprakelijkheid 8% korting
 • Ongevallen 8% korting

Diverse

 • Rechtsbijstand 5% korting
 • Doorlopende Reisverzekering 5% korting
 • Bootverzekering (pleziervaartuig) 5% korting

 

Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer een speciale kortingspagina gemaakt voor leden van KBO-Brabant. Deze zal naar verwachting medio december 2020 gereed zijn. Houd daarom deze rubriek en/of de website van KBO-Brabant www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel  in de gaten voor de link naar de speciale website van Centraal Beheer en het nummer van KBO-Brabant dat u nodig hebt om de korting te verkrijgen.

Let op! Centraal Beheer spreekt niet van collectiviteitsnummer maar van werkgeversnummer.

 

 • Hoe proberen criminelen achter uw bankgegevens te komen.

 

         Whatsappoplichting: de oplichter doet zich voor als een bekende, zegt dat hij een nieuwe telefoon heeft met nieuw nummer en vraagt na wat gebabbel een rekening te betalen.

        Phishing: Oplichters likken slachtoffers via e-mail naar malafide websites om een bedrag los te peuteren of informatie te verzamelen.

        Smishing: Via een sms wordt er een betaallink gestuurd of een link naar een malafide website.

        Spoofing: de oplichter belt ogenschijnlijk met het telefoonnummer van de bank, dat kan technisch, en vraagt om het banksaldo over te boeken in verband met een veiligheidsprobleem. De “bankmedewerker” weet privézaken doordat de e-mail ongemerkt is gekraakt en wint zo vertrouwen. Vaak vooraf gegaan door phising.

         Bankpasfraude: De “bank” belt om de pinpas te komen halen omdat die gehackt is. Er moet wel even ingelogd worden op een malafide website met de pincode. De pas wordt aan de deur doorgeknipt maar de chip niet.

 

De bank zal nooit via e-mail om uw gegevens vragen. Vertrouwt u  iets niet dan verder stoppen en de bank zelf benaderen.

 

 

 • Rechtszaak pensioenen

 

Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen 

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting Pensioen Behoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/

 

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:

 • SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
 • Pensioenfonds Detailhandel
 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
 • Pensioenfonds van de Metalelektro
 • Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
 • Pensioenfonds PNO Media

 

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november!

 

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.  

 

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant.

 

 

Houd je taai en blijf gezond!

 

Namens KBO Son,

Ties Smetsers