Son 22 februari 2021

 

                                                 Beste leden

 

 

Ondanks de coronacrisis hebben we toch een wetenswaardige nieuwsbrief voor u.

 

Op de eerste plaats een woordje van de voorzitter.

 

Het maandelijks schrijven van uw voorzitter dient een schrijven te zijn waar u naar uit kijkt, maar onder de huidige omstandigheden, is dat lastig. 

Niks positiefs te melden, alleen hopen we dat er niemand positief getest wordt.

Hoe kan het in de wereld zo vlug veranderen. Vroeger waren we blij  met iets positiefs toch!! En nu? Nu zijn we blij met een negatieve uitslag.

Zo is het ook met uw vereniging, de KBO. Hier werkt het andersom. Er valt niets positiefs te zeggen.  Heel graag hadden wij [het bestuur] u een mooi nieuw programma willen sturen, met veel initiatieven, bijeenkomsten en reisjes, om aan deel te kunnen deelnemen.

Helaas is het niet zo, en hoelang zullen we nog geduld moeten hebben? Hoe lang houden we dit nog vol? Hoe lang blijven we positief denken?

We blijven volhouden, we blijven geduld beoefenen.

We blijven uitkijken naar een nieuwe tijd. Een tijd van weer samen mogen zijn met zijn allen. We steken onze hand al voorzichtig naar u uit, en hopen dat u binnen afzienbare tijd onze hand kunt vastpakken. Tot die tijd geldt, blijf positief, blijf gezond.

Er is altijd een stipje aan de horizon, een klein houvast, dat alleen maar groter kan worden. Nog even doorbijten, u kunt het, wij kunnen het.

Probeer te genieten van het mooie wat er wel is, zoals nu; nu ik deze brief schrijf. Ons hele landschap ligt onder een pak sneeuw, het is koud, maar wel ontzettend mooi. Het doet even het negatieve vergeten.

Wij zijn als mens aan het proberen om te overleven, zo ook onze natuur, de dieren die het nu moeilijk hebben en de vogeltjes. Geef ze wat extra aandacht, ook zij hebben dat nodig net als velen  van ons, die ook wat extra aandacht verdienen. Een glimlach is de mooiste prijs die je er  mee verdient.

 

Ciel Saris

 

Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ

 

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig.

 • Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt het formulier op https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
 • Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap staat hierover een uitleg.

 

Bent u niet digitaal actief?

 • Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op (073) 644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe.
 • U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf per gewone post in bij VGZ.

 

Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder apart een formulier voor terugvordering contributie in te vullen op onze website of telefonisch via het secretariaat van KBO-Brabant.

 

Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft gedeclareerd bij VGZ (op de oude manier)

 

De belastingservice van de K.B.O. afd. Son:

Bij onze K.B.O. afdeling zijn sinds 2014 HUBA (hulp bij belastingaangifte)-vrijwilligers actief. Wij bieden niet alleen hulp bij het invullen van de belasting, maar wij kijken ook of er recht is op zorg- of huurtoeslag en vragen zo nodig deze toeslagen aan. Zijn er veranderingen, die van belang zijn voor de toeslagen, dan worden deze wijzigingen doorgegeven.

Ook kan hulp geboden worden bij de aangifte na het overlijden van een der partners.

 

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben de HUBA’s verplicht een opleiding gevolgd en moet de jaarlijkse bijscholing gevolgd worden. Deze opleiding en bijscholing wordt verzorgd door de “Belastingservice Ouderenorganisaties Noord-Brabant”. Dat is een samenwerkingsverband van o.a. KBO en PVGE. Uiteraard werken de HUBA’s volgens de richtlijnen van de Belastingservice.

 

De komende maanden is het weer tijd voor

de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar.

Belastingaangiftes van het jaar 2020 dienen tussen 1 maart en 1 mei 2021 ingediend te worden bij de belastingdienst als u een verplichte aangifte moet doen. Een en ander natuurlijk afhankelijk van de maatregelen in verband met het COVID-19-virus. De aangiftetermijn voor het belastingjaar 2020 wordt zeer waarschijnlijk verlengd want het ziet er niet naar uit dat iedereen voor 1 maart 2021 a.s. gevaccineerd is.

 

De Belastingservice is bestemd voor alle senioren die voldoen aan de leeftijds- en inkomensgrens.

 • De leeftijdsgrens is bepaald op de AOW-leeftijd
  • Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
  – voor een alleenstaande € 35.000, —
          – voor gehuwden/samenwonenden € 50.000, –.

 

Invullen van standaard aangifte.
De Belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van standaard aangiften IB: deze kan worden omschreven als een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten, giften en eventueel bezittingen in Box 3.

 

De belastinginvuller is lid van K.B.O. afd. Son.

 • De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. De vergoeding is vastgesteld op € 10,00 per adres (dit bedrag wordt afgedragen aan de KBO).
 • Legitimatie. De belastinginvuller legitimeert zich met de legitimatiepas van de campagne van 2020.

 
De belastingplichtige is altijd zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens van zijn/haar belastingaangifte en/of aanvraag huur- en zorgtoeslag.

 
De belastinginvuller maakt bij het inzenden van de aangifte gebruik van de eigen DigiD en de machtigingscode van de belastingplichtige. Ook voor het aanvragen of wijzigen van de huur- en zorgtoeslagen gebruikt de belastinginvuller de eigen DigiD en de machtigingscode van de belastingplichtige.

 

Belangrijk:

De belastingplichtige ordent zijn financiële gegevens en brengt deze mee/heeft deze klaar als de belastinginvuller komt. Het gaat daarbij om:

 1. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2020
 2. De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2019
 3. De jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2020;
 4. Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag
 5. De jaaropgaven van de bank
 6. Rekeningen van specifieke zorgkosten
 7. Bewijsstukken van gedane giften
 8. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

 

Wil u gebruik maken van de belastingservice, dan kunt u contact opnemen met Gerard Versantvoort, 0499 475350 of via de mail: kbo.son@kpnmail.nl 

 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant!

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren – en wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/

 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66. 

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben aangemeld Doe mee!

 

Omroep Son en Breugel

De omroep Son en Breugel is voortaan te zien en te horen op Ziggo kanaal 36 en op K.P.N. op kanaal 1109.

 

Clientondersteuner.

Wij zijn op zoek naar iemand die als vrijwillige cliëntondersteuner mensen bij wil staan bij de aanvraag van hulp bij o.a. de gemeente, zoals huishoudelijke hulp.

KBO Brabant zorgt de opleiding: eerst wordt u opgeleid tot VOA (vrijwillige ouderondersteuner) en daarna volgt de opleiding tot cliëntondersteuner.


Wilt u inlichtingen hierover dan kunt u contact opnemen met Gerard Versantvoort

 

                            Tot slot van deze nieuwsbrief

             U weet dat de K.B.O. u altijd met raad en daad wil bijstaan.      

 

 • Denkt u maar aan de hulp bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.
 • De belasting invulhulpen
 • Heeft u moeite met uw administratie? Vraag hulp en er wordt samen met u
  naar een oplossing gezocht.
 • U weet toch dat u korting kunt krijgen bij verschillende ziektekosten-
 • De K.B.O. Son een rolstoel ter leen heeft.
 • Voor kleine klussen in en om het huis u contact op kunt nemen met
  klus-ouderenhulp.nl Dat is de heer E.Cleven, Texellaan 33, 5691ZL Son. Telefoonnummer 06-12296611. Eric is lid van KBO Son.

 

Voor al deze bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.