Son 22 augustus 2022

                                          Beste leden

 

Op de eerste plaats een bericht van de voorzitter.

 

Leden van KBO Son.

Bij dezen laat ik u weten dat we met het hele bestuur aan tafel hebben gezeten en  hebben gewerkt aan een nieuwe verdeling van de taken. Dat heeft geresulteerd  in het mogen verwelkomen van een nieuwe voorzitter Jac Kolen.  Dat houdt in dat ik mijn plaats heb afgestaan. Ik blijf wel lid van het bestuur en zal de PR verzorgen. Daarmee komt er voor mij een einde aan het voorzitter zijn. 

Ik wil alle leden hartelijk danken voor alle medewerking en het vertrouwen in mij als voorzitter. Ik geef graag het stokje (in dit geval de hamer) door aan Jac en wens hem alle succes.

Ciel Saris.

 

Taakverdeling binnen het bestuur.

De nieuwe taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

voorzitter           Jac Kolen

secretaris           Regien van Beekveld

penningmeester en ledenadministratie                             Gerard Versantvoort

ambtelijk secretaris en contacten met externe instanties   Ties Smetsers

public relations                    Ciel Saris

zieken en ouderenbezoek      Matty van Wijk.

 

Boottocht op de Dommel vanuit Halder

De boottocht vanuit Halder is verzet naar dinsdag 6 september.

We vertrekken om 10.15 uur vanaf het Kerkplein en de tocht van 1 uur en 30 minuten vertrekt om 11.00 uur vanuit Halder.

Als u al wel betaald hebt en nu niet mee kunt, krijgt u het geld terug.

 

Fietsen

We gaan fietsen op 13 en 27 september. U kunt zich nog opgeven bij Ciel Saris tel. nummer 0499 476635.

 

 

 

Eten bij de Smickel

Iedere tweede woensdag van de maand gaan we eten bij de Smickel in Breugel. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ties Smetsers 0499 476334.

In september gaat het niet door omdat we dan de dagtocht naar Appeltern hebben.

 

Museum Plus Bus

Op vrijdag 26 augustus gaan we samen met Breugel een bezoek brengen aan het Cobra museum in Amstelveen.

We hopen dat het voor iedereen een mooie dag mag zijn.

 

Reis naar Appeltern

Op 14 september hebben we samen met Breugel een mooie halve dagtocht naar Moeke Mooren  in Appeltern.

De inschrijving voor deze reis is gesloten.

Er kunnen enkel nog mensen mee als er afmeldingen komen.

 

Koersbal

De deelnemers aan het koersbal zitten dringend verlegen om nieuwe leden.

Het koersbal is iedere dinsdagochtend in de Oase en ligt momenteel stil.

Er is te weinig belangstelling.

Het spel lijkt op jeu de boules en wordt gespeeld met grote ballen op een mat.

De ballen hebben een afwijking naar links of naar rechts.

Ze moeten zo dicht mogelijk bij de “jack” het doel zien te komen.

Er wordt gespeeld met 2 teams.

Als u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

 

 

 

WIST U DAT…………

 

 U altijd hulp kunt krijgen bij het invullen van formulieren?

        U kunt hiervoor altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

    Dat we een protocol “ongewenste omgangsvormen” hebben?

        U kunt dit protocol vinden op de website.

 

 

Wij hebben voor iedereen, die er even een nodig heeft, een rolstoel

         ter leen.

        

 

 

Tot slot van deze nieuwsbrief

 

U weet dat de K.B.O. u altijd met raad en daad wil bijstaan, denk aan:

 

          hulp bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.

 

  • Administratieve ondersteuning

Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie? Wilt u hulp bij het ordenen van uw post of met het maken van een begroting?

U kunt dan een vrijwillige thuisadministrateur inschakelen.

Deze is door de KBO Brabant opgeleid en u wordt zorgvuldig en discreet geholpen met het op orde brengen en houden van uw administratie.

Met de nodige ondersteuning kunt u leren hoe u het beste de administratie kunt aanpakken, waardoor u de regie over uw administratie terug krijgt.

U krijgt ondersteuning voor een bepaalde periode om uw administratie weer op orde te krijgen en te houden.

Zo wordt voorkomen dat u in problemen raakt.

Voor informatie en eventuele afspraak kunt u altijd met ons contact opnemen.

 

Voor al deze bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

 

Stemmen op de Rabo Clubsupport.

Ook dit jaar nemen wij weer deel aan de RaboClubSupport

Leden die vorig jaar gestemd hebben, maar geen Rabo App of internetbankieren hebben, krijgen maandag 5 september een mail of brief met een stemcode. Ze kunnen dan via de website www.rabo-clubsupport.nl/stemcode stemmen. Einddatum: 27 september

Heeft u niets ontvangen van de Rabobank en hebt u geen internetbankieren en hebt u vorig jaar niet gestemd dan hoort u niets. Wilt u dit jaar toch stemmen dan moet u contact opnemen met de bank voor een code. Stuur dan een mail naar de bank met de volgende gegevens: naam lid; rekeningnummer; geboortedatum; e-mailadres om de code naar toe te sturen. Het mailadres is: communicatie.rre@rabobank.nl

Als u stemt via internetbankieren of via de Rabo App volgt u de volgende stappen:

        U logt in op online bankieren

        Dan gaat u naar service

        Dan lidmaatschap / mijn lidmaatschap

        U klikt op Rabo Club Support

        Bekijk deelnemers

        Bij filteren iets naar beneden en klik aan (toon alle 9)

        Actief in Son en Breugel

        Kies in ieder geval KBO Son

        Nieuwe deelnemer dit jaar: Kerstpakkettenactie

Er moeten 3 stemmen uitgebracht worden!!!!

U kunt op één vereniging maximaal 1 stem uitbrengen.

 

Namens het bestuur

Ties Smetsers

 

 

   
Rabo ClubSupport
 
 

Afdeling Son

 

Oproep aan alle leden om te stemmen!!

 

Breng uw stem uit en steun onze K.B.O. !

De Rabobank draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert de Rabobank ClubSupport speciaal voor verenigingen en stichtingen.

Ook K.B.O. Son doet ook weer mee aan de Rabo ClubSupport!

Stem op onze K.B.O. !

Van 5 tot en met 27 september kunt u, als u lid bent van Rabobank, stemmen op uw favoriete vereniging.

Elke stem is geld waard!

De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. K.B.O. Son ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

K.B.O. – leden  STEM ! !

Het is voor ons, K.B.O. Son belangrijk om deze actie onder uw aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij gebruiken deze bijdrage voor het organiseren van onze activiteiten.

 

Het zou fantastisch zijn als u, uw familie, vrienden en buren uw stem geeft aan K.B.O. Son tijdens de Rabo ClubSupport regio Eindhoven.

Bedankt voor uw steun!