Son 21 november 2022

                                                   Beste leden

 

Op de eerste plaats een bericht van de voorzitter

 

 

 

Een terugblik op de afgelopen activiteiten

 

De muziekmiddag van 18 oktober is maar door een matig aantal leden bezocht. De aanwezigen hebben wel genoten van de muziek en met sommige nummers enthousiast meegezongen.

 

De lezing over “Cabaretiers van toen” op 8 november werd maar door tiental leden bezocht. Dit was wel jammer want het was een erg interessante lezing met leuke herkenbare liedjes en sketches uit de jaren 70 en 80.

 

RaboClubSupport

De opbrengst van de RaboClubSupport is € 449,58.

Alle leden die op ons gestemd hebben hartelijk dank. We zullen dit bedrag goed besteden.

 

De adventsviering

De adventsviering is op dinsdag 13 december.

Het programma ziet er als volgt uit:

        Zaal open om 11.00 uur.

        11.30 uur aanvang Adventsviering

        12.15 – 12.30 uur pauze

        12.30 uur aanvang lunch

        14.00 uur aanvang optreden.

        14.45 uur pauze

        15.15 uur tweede deel optreden.

        16.00 uur einde Adventsviering.

Deze tijden zijn bij benadering, dus er kunnen verschillen in zitten.

De kosten voor de Adventsviering zijn € 17,50.

U krijgt hiervoor: –   2 keer koffie

  • 2 consumptiebonnen
  • de lunch
  • het optreden.

 

Als u de Adventsviering bij wilt wonen, kunt u zich op de volgende manieren opgeven:

  • Op woensdag 7 december in De Zwaan door middel van onderstaand strookje van 11.00 tot 12.00 uur.
  • U kunt ook € 17,50 storten op rekening van de KBO Son onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Dit vóór 8 december. Dan weet Gerard Versantvoort meteen wie de persoon is die betaald heeft.
  • Tijdens de Adventsviering is er ook een collecte. Deze is voor de wensambulance.

 

_________________________________________________________________

 

Invulstrookje

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………….

geeft zich op voor de Adventsviering en betaalt € 17,50 contant.

 

 

Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………

 

_________________________________________________________________

 

 

Eenmalige uitkering van de gemeente

De gemeente geeft aan bewoners die in 2019 – 2020 en 2021 hun eigen risico volledig hebben betaald OF in 2021 een eigen bijdrage hebben betaald aan het CAK i.v.m. een WMO-voorziening. De uitkering is € 300 mits uw loon of uitkering niet hoger is dan:         Gehuwd/samenwonend        € 29.237

                                  Alleenstaande (ouder)          € 21.333

Heeft u vragen over de regeling of het formulier dan kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van het cluster Werk en Inkomen. Tel. 0499-491491 (tussen 9.00 en 11.00 u.). U kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden.

De aanvraag moet u indienen vóór 15 december 2022.

 

WIST U DAT…………

 

 U altijd hulp kunt krijgen bij het invullen van formulieren?

        U kunt hiervoor altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

 

    Dat we een protocol “ongewenste omgangsvormen” hebben?

        U kunt dit protocol vinden op de website.

 

 

Wij hebben voor iedereen, die er even een nodig heeft, een rolstoel

         ter leen.

        

 

 

Tot slot van de ze nieuwsbrief

 

U weet dat de K.B.O. u altijd met raad en daad wil bijstaan.

 

  • Denkt maar aan de hulp bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.

 

  • Administratieve ondersteuning

Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie? Wilt u hulp bij het ordenen van uw post of met het maken van een begroting?

U kunt dan een vrijwillige thuisadministrateur inschakelen.

Deze is door de KBO Brabant opgeleid en u wordt zorgvuldig en discreet geholpen met het op orde brengen en houden van uw administratie.

Met de nodige ondersteuning kunt u leren hoe u het beste de administratie kunt aanpakken, waardoor u de regie over uw administratie terugkrijgt.

U krijgt ondersteuning voor een bepaalde periode om uw administratie weer op orde te krijgen en te houden.

Zo wordt voorkomen dat u in problemen raakt.

Voor informatie en eventuele afspraak kunt u altijd met ons contact opnemen.

 

Voor al deze bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur

Ties Smetsers