Son 19 december 2022

                                                   Beste leden

Op de eerste plaats een woord van de voorzitter:

 

December.

Een maand met warmte en gezelligheid.

Een maand met kostbare herinneringen.

Een maand om stil te staan bij wat gebeurd is.

Een maand om uit te kijken naar wat komen gaat.

Wij hebben onze adventsviering onlangs gehouden.

Bijzonder fijn dat velen van U aanwezig waren.

Als uitkijken verwachten is en hopen al eens zekerheid schijnt, we samen dichter komen, mekaar belangrijk zijn, dan is het Kerstmis, dan wordt het nieuwjaar.

 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

 

Terugblik:

Het optreden van de Bakeltjes op 15 november was weer een groot succes.

Iedereen heeft er van genoten en we hebben ze voor volgend jaar weer geboekt.

 

De Adventsviering op 13 december was erg sfeervol.

Er waren veel leden aanwezig en de viering, daarna de lunch en tenslotte het optreden van Gerard van Kol werd door iedereen erg gewaardeerd.

Wij als bestuur kregen van alle aanwezigen enkel en alleen maar lof voor deze opzet en uitvoering.

De opbrengst van de collecte voor de Wens Ambulance Brabant was € 300,-

Namens de Wens Ambulance hartelijk dank.

 

Planning:

Op 10 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie in De Zwaan.

Deze begint om 14.00 uur en u krijgt een kop koffie en 2 consumptiebonnen en een ronde snacks.

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. U hoeft zich hiervoor niet op te geven,  u kunt gewoon binnenlopen.

Op 11 januari gaan we weer eten bij De Smickel. Opgeven t/m 10 januari bij Ties Smetsers.

Op 31 januari gaan we weer kienen om 14.00 uur in de Zwaan.

Energietoeslag 

De regels voor de energietoeslag zijn veranderd.

  • U krijgt 1300 euro als uw inkomen onder de 120 procent van de bijstandsnorm blijft.
  • U krijgt 650 euro als uw inkomen tussen de 120 en 130 procent van de bijstandsnorm blijft. 

In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe hoog uw inkomen mag zijn.

  Uw netto-inkomen exclusief vakantietoeslag 

is niet hoger per maand dan:

U bent  120% van de bijstand

U ontvangt 1300 euro

130% van de bijstand

U ontvangt 650 euro

Alleenstaande € 1.256,07 € 1360,75
Alleenstaande met AOW € 1.397,26 € 1513,70
Alleenstaande ouder € 1.614,95 € 1.749,53
Gehuwd/samenwonend € 1.794,39 € 1943,93
Gehuwd/samenwonend met AOW € 1892,81 € 2050,54

Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.

Let op!

  • In sommige gevallen worden niet alle inkomsten meegenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u met pensioen bent. Een klein bedrag (ongeveer € 20) van het pensioen wordt niet meegerekend.
  • Bedragen op de site van de rijksoverheid zijn inclusief vakantietoeslag en wijken af van de bedragen in bovenstaande tabel.
  •  

Infopunt OUDERenWIJZER

  • Dit is een initiatief van de Seniorenraad Son en Breugel in het Dommelhuis.
  • De doelstelling van het infopunt is om bezoekers in het Dommelhuis (en vooral senioren) te informeren over activiteiten die in ons dorp voor senioren plaatsvinden. Daarnaast kan en zal de aanwezige vrijwilliger (zowel KBO Son als KBO Breugel leveren o.a. hun bijdrage) informatie geven over de vele mogelijkheden in onze gemeente op het gebied van cultuur, sport, kunst en educatie.
  • Het infopunt in het Dommelhuis is dagelijks op werkdagen geopend tussen 11.00 en 12.00 uur.
  •  

 

Samenwerking met Breugel:

 

In het gezamenlijke overleg tussen de besturen van Son en die van Breugel hebben we afgesproken dat de leden van de KBO’s aan elkaars activiteiten zonder extra kosten kunnen deelnemen.

Hieronder volgen nu de activiteiten van Breugel.

 

Winterfietsen

11 januari 1 februari 1 maart 5 april

Start op het Pieter Breugelplein om 12.30 uur.

Telefonisch aanmelden bij dhr. W. van Riel telefoonnummer 476430

 

 

Wandelen

4 en 18 januari 22 februari 8 en 22 maart 12 en 26 april

Vertrek op het Pieter Breugelplein om 9.30 uur.

Aanmelden bij J. Koks tel. 476647 ( bij voorkeur na 17.00 uur)

Afstanden voor de koffie een uurtje en na de koffie ongeveer 3 kwartier.

 

Kaarten in Den Bauw

Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Aanmelden bij mevrouw I. van Riel tel 476430

 

Jeu des Boules

Iedere maandag en vrijdag om 13.30 uur bij de Boerderij.

Aanmelden bij mevr. I. van Riel tel. 476430 of bij W. Bolk tel. 476952

 

U kunt zich hiervoor opgeven bij de genoemde personen en via de opgegeven telefoonnummers.

In de loop van de tijd gaan we dit evalueren en voorlopig zijn  er geen extra kosten aan verbonden.

 

 

 

Namens het bestuur

Ties Smetsers