Jaarverslag 2021 d.d.  28 -03-2022

In memoriam

In dit jaarverslag vragen wij op de eerste plaats aandacht voor het overlijden van ons medebestuurslid Netty Scheepens. Netty was al geruime tijd ziek maar is toch nog onverwacht snel overleden.

Netty was vele jaren een gewaardeerd bestuurslid met als belangrijkste taak het contact onderhouden met de leden, speciaal met de mensen van 90 jaar.

Zij ging deze mensen elk jaar persoonlijk feliciteren en een kleine attentie aanbieden.

 

Bestuurssamenstelling

 

Naam Functie
Ciel Saris AD interim-voorzitter
Gerard Versantvoort Secretaris
Gerard Versantvoort Penningmeester / Ledenadministratie
Ties Smetsers Ambtelijk secretaris/2de penningmeester
Netty Scheepens Lid
Matty van Wijk Lid
Jac Kolen Lid

 

Ledenopbouw 2020

 

Totaal 216
70 jaar en jonger 13     
71 – 75 jaar 31
76 – 80 jaar 44
81 – 85 jaar 58
86 – 89 jaar 41
 90 jaar en ouder 29

De gemiddelde leeftijd ligt op ongeveer 81,6 jaar

 

 

 

 • Bestuur

Als bestuur komen wij normaal gesproken maandelijks bij elkaar bij een van de bestuursleden. We bespreken de actuele stand van zaken, maken de planning voor de komende tijd, evalueren de activiteiten en bespreken de inhoud van de nieuwsbrief.

Ties Smetsers stelt later de nieuwsbrief samen.

Hij verzorgt ook de website www.kbo-son.nl

In het afgelopen jaar hebben wij de 1ste vergadering gehad in juni. Eerder mochten wij niet bij elkaar komen in verband met de corona.

 

 • Jaarvergadering
  Normaal gesproken organiseren wij jaarlijks in maart onze jaarvergadering om onze leden te informeren over de gang van zaken van het afgelopen jaar. De penningmeester licht dan de financiën toe.

In 2020 hebben wij onze jaarvergadering tot 3 maal toe uitgesteld en uiteindelijk niet gehouden.

Op 28 september 2021 hebben wij onze jaarvergadering gehouden voor de jaren 2019 en 2020. Er was tot ons genoegen een grote opkomst

 

 • Kringbestuur
  Als afdelingsbestuur zijn we met drie bestuursleden aanwezig bij de kringvergaderingen. Wij vormen samen met K.B.O. Breugel de “Kring Son en Breugel”.

In 2021 hebben we geen kringvergadering gehouden.

 

 • B.O.-Brabant
  De voor- en najaarsvergaderingen van K.B.O.-Brabant worden voorbereid aan de hand van de toegezonden vergaderstukken. Net zoals in 2020 is de voorjaarsvergadering online gehouden; bij de najaarvergadering mocht slechts één bestuurder van de kring aanwezig zijn.

 

 • Seniorenraad
  B.O. Son heeft zitting in de Seniorenraad van onze gemeente. Ties Smetsers behartigde maandelijks als afgevaardigde de belangen van onze leden.

Dit jaar is er veelal online vergaderd of met 1½ m. afstand. De deelname van de vertegenwoordigers was beperkt door de angst voor coronabesmetting.

 

 

 

 • Adviesraad Sociaal Domein

Ook zijn we vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein van onze gemeente. Gerard Versantvoort gaat hier normaal gesproken viermaal per jaar naar toe. De online besprekingen verlopen moeizaam. Veel vertegenwoordigers nemen geen deel aan deze online vergaderingen.

 

 • Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA)

Monique Streur, Jan de Lange en Gerard Versantvoort zijn “Vrijwillige Ouderen Adviseur”, zij kunnen u adviseren op allerlei gebied.

 

 • Cliëntondersteuners (Clio)

Jan de Lange en Monique Streur zijn daarnaast ook cliëntondersteuner namens de KBO.

Zij adviseren u graag over de WMO en staan u desgewenst bij, bij de aanvraag van uw WMO-ondersteuning (keukentafelgesprek).

 

 • Belastinginvulhulpen (Huba)

Roel Miltner, Jac Schalk en Gerard Versantvoort hebben de cursus “belastinginvulhulp” bij het V.B.O.B. gevolgd. Ook dit jaar hebben zij de nascholing gevolgd en staan voor het zevende jaar klaar om samen met u het belastingformulier in orde te brengen.

 

Activiteiten

Reizen:
In 2021 zijn er geen reizen georganiseerd i.v.m. corona.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten / lezingen

In oktober zijn hebben we voorlichtingsbijeenkomst van Remedica, deze lezing ging over diabetes, een duidelijke lezing met goede adviezen.

In november heeft Heleen Vaarten, notaris wonend in Son, een lezing gegeven over de testamenten en de mogelijke gevolgen.

 

Ontspanningsactiviteiten

 • Op onze 1ste bijeenkomst van het jaar hadden we niets gepland; alleen gezellig bij praten met een drankje en een hapje.
 • In oktober hebben wij onze uitgestelde muziekmiddag gehad waarvoor erg veel belangstelling was. Een aantal leden misten de dansvloer. Volgende keer zullen we daarvoor zorg dragen.
 • Met Pasen hebben we bingo-kaarten uitgedeeld. De bingo-middag hebben we in augustus Er was veel belangstelling voor en we hebben dan ook besloten deze activiteit vaker te organiseren tijdens de wintermaanden. We hebben zelf de bingo-materialen aangeschaft.
 • In december hebben we onze traditionele adventsviering niet mogen houden in De Zwaan. Weer vanwege corona.

Een deel van de viering hebben we op papier gezet. Samen met de nieuwsbrief en een kerststaaf is dit door de bezorgers bij de leden thuisbezorgd.

 • De opbrengst van de RaboClubSupport viel dit jaar enigszins tegen. De Rabobank heeft € 371 (vorig jaar € 540) op onze rekening bijgeschreven.
 • Op dinsdagochtend kan wekelijks gratis koersbal gespeeld worden in het gebouw van Oase. Om dit levend te kunnen houden en door te kunnen zetten zijn er meer deelnemers nodig. Deze activiteit dreigt nu dood te bloeden. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 u wordt dit spel gespeeld
 • Op de twee woensdag van elke maand gaan we eten . Een groot deel van het jaar is ook dit niet mogelijk geweest. Toen het weer mocht zijn we gaan eten in Breugel bij de Smickel. Dit bevalt erg goed; wij continueren dit voorlopig.
 • Het fietsen hebben we in mei weer opgetart, in de buitenlucht en met de nodige afstand tijdens de koffiepauze was dit wel verantwoord. We zijn we de tweede en vierde dinsdag van de maand met een tiental mensen op pad gegaan.
 • Leden die in het ziekenhuis liggen of ernstig ziek zijn, worden namens het bestuur door Matty v. Wijk bezocht.
 • Verjaardag bezoek: Afgelopen jaar zijn alle “negentigers” rond hun verjaardag namens het bestuur bezocht door Matty van Wijk.
 • Ruim twintig leden hebben gebruik gemaakt van de Belastinginvulhulpen. De leden, die het laatst een afspraak hadden gemaakt zijn na de 1ste lockdown alsnog geholpen.
 • Als vereniging hebben wij nog altijd een rolstoel ter beschikking voor mensen die er tijdelijk een nodig hebben, bv. voor een dagje uit.
 • Ook hebben wij een scootmobiel gekregen, deze is verzekerd en ook deze is te lenen door mensen die er tijdelijk een nodig hebben of even willen proberen of het iets voor hem of haar is.

Bijeenkomst ONS – bezorgers

Met de ONS-bezorgers hebben wij dit jaar gezellig een borreltje gedronken bij de jachthaven.  De vrijkaartje voor twee personen voor de Senioren Beurs in Veldhoven hebben zij nog tegoed, want de beurs is uitgesteld tot het voorjaar .

                                       Son, 28-03- 2022

                           Gerard Versantvoort, secr.