Son en Breugel, 27 februari 2023

 

Beste leden,

 

Voorwoord door de voorzitter.

We zijn 2023 van start gegaan met een goed bezochte nieuwjaarsreceptie en Kienmiddag.

Zoals eerder vermeld is besloten dat we samen met KBO-Breugel wat activiteiten te bundelen om zodoende wat meer deelnemers te krijgen.

Als u dit leest kan ik melden dat hieraan door deelnemers van Breugel gebruik van is gemaakt op onze Kienmiddag.

Eenzelfde voornemen heeft ertoe geleid dat ook door de Seniorenraad en PVGE een voorstel in deze is gedaan om activiteiten te bundelen.

Op 14 maart organiseren de KBO-kring Son en Breugel in samenwerking met de Seniorenraad een lezing over pensioenen in het Dommelhuis. Aanvang 14.00 uur.

Als u dit leest is het Carnaval in ons Krutjesgat al weer voorbij en kunnen we in de startblokken voor de activiteiten in maart.

En zoals “Ons moeder zeej nog”………………..

Namens het bestuur tot dan, blijf gezond.

 

Bedankje van de Wensambulance-Brabant

Hartelijk dank voor de donatie van € 300,00 die wij op 13 december 2022 van KBO afd. Son mochten ontvangen.

Wij zijn erg blij met de gift.

Met onder meer uw donatie kunnen wij weer nieuwe wensreizen van toekomstige wensvragers financieren.

Heel fijn dat u met uw donatie aan onze Stichting heeft gedacht.

 

Terugblik

Het kienen werd erg goed bezocht. Het was zeer gezellig en de prijzen werden zeer op prijs gesteld. Zeker de kaartjes voor de seniorenmiddag, ter beschikking gesteld door de voorzitter. Dit was aanleiding voor verschillende leden om ook nog een extra kaartje te kopen! Kortom een zeer geslaagde middag!  

 

KBO-kring Son en Breugel organiseert in samenwerking met de

 SeniorenRaad een lezing over pensioenen op 14 maart in het Dommelhuis.

Aanvang 14.00 u. voor alle belangstellenden uit ons dorp.

Toegang gratis

Deze lezing wordt verzorgd door Rob de Brouwer.

Het pensioenstelsel staat een enorme verandering te wachten. Er is lang over gediscussieerd en uiteindelijk toch aangenomen door de Tweede Kamer.

Pensioen is een onderwerp dat ongelofelijk veel impact heeft op iedere Nederlander! Rob de Brouwer behandelt de belangrijkste vragen over het pensioen: hoe is het ontstaan, wat is de essentie van ons pensioen en hoe beïnvloeden de vergrijzing en de dalende rente de uitkomsten. Hoe wordt dit geregeld in de nieuw wet?

 

 

In Nederland wordt veel gespaard voor het pensioen. Bovendien worden op de bij elkaar gespaarde vermogens over de langere termijn bekeken hele goede rendementen gemaakt. Komt er genoeg geld binnen om de maandelijkse pensioenen te betalen?

 

Rob de Brouwer studeerde algemene economie, staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit. Hij werkte achtereenvolgens als beleidsmedewerker en afdelingshoofd bij het Ministerie van Economische Zaken, als Directeur Economische Zaken van de Provincie Noord-Brabant. De laatste 25 jaar voor zijn pensioen werkte hij als directeur bij Hoogovens.

Hij was mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Hij was ook voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP). Hij is adviseur pensioenen bij het Senioren Netwerk Nederland, waarvan ook KBO-Brabant deel uitmaakt.

 

Infopunt OUDERenWIJZER

Dit is een initiatief van de Seniorenraad Son en Breugel in het Dommelhuis.

De doelstelling van het infopunt is om bezoekers in het Dommelhuis (en vooral senioren) te informeren over activiteiten die in ons dorp voor senioren plaatsvinden. Daarnaast kan en zal de aanwezige vrijwilliger (zowel KBO-Breugel als KBO-Son leveren o.a. hun bijdrage) informatie geven over de mogelijkheden in onze gemeente op het gebied van cultuur, sport, kunst en educatie.

Het infopunt in het Dommelhuis is vooralsnog dagelijks op werkdagen geopend tussen 11:00 en 12:00 uur.

 

Vrijwilligers gezocht voor een in Son en Breugel op te richten
Repair Café

 

Repair Café Son en Breugel is een initiatief van de Seniorenraad Son en Breugel, in samenwerking met de PVGE, KBO ’s en het HOI-huis, voor de oprichting van een Repair cafe.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen met verschillende vaardigheden, om tijdens Repair Café-bijeenkomsten reparaties uit te voeren aan bijvoorbeeld kleine huishoudelijke apparatuur.

 

Verder is er veel vraag naar “Klusjes” bij mensen thuis, die daartoe zelf niet meer in staat zijn, te helpen met kleine klusjes zoals het ophangen van lampen.

 

Aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met: Gerard Versantvoort, tel 0499 475350 of mail kbo.son@kpnail.nl  


KBO Son heeft zich aangesloten bij de werkgroep “Reizen en Excursies” die bestaat uit de KBO’s uit Best, Breugel, Oirschot, de Beerzen en Son.

 

Programma reizen en excursies 2023

Voor het komende jaar heeft de werkgroep Reizen en Excursies getracht een afwisselend en aansprekend programma van dagtochten en meerdaagse reizen te plannen.

Nog niet alle informatie is bekend maar het programma ziet er nu als volgt uit:

Dagtochten

dinsdag    18-4-2025   de Keukenhof
                Kosten: € 75,50 pp. Dit inclusief de busreis, koffie met gebak, entree en een
                3-gangen diner in Houten. Vertrek: 8.15 u. Thuis in Best ongeveer 20.30 u.

dinsdag     16-5-2023   het Chocolade-atelier Noppen en glasblazerij in Leerdam

dinsdag    15-6-2025 Rotterdam en de SS Rotterdam

donderdag 15-7-2025 de kasteeltuinen Arcen en Kevelaer

dinsdag    12-9-2025 Een bezoek aan Vlissingen en Domburg

zaterdag  30-09-2025 Nationale Taptoe in Rotterdam

 

Wilt u inlichtingen / inschrijven over een van deze reizen kunt contact opnemen met Ties Smetsers (0499 476334)

 

Contributie KBO-Brabant retour

 

   Als u aanvullend verzekerd bent vanuit een van de collectiviteitsverzekeringen via KBO-Brabant: bij VGZ of CZ, dan kunt u uw lidmaatschapsgeld van KBO-Brabant terugkrijgen, tot maximaal 25 euro per jaar. U kunt uw betalings- en lidmaatschapsbewijs aanvragen door het invullen van een formulier op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel of u kunt bellen met KBO Brabant tel 073-6444066. Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ of CZ, op dezelfde manier als u dat gewoonlijk doet met uw facturen voor zorgkosten.

Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien het lidmaatschapsbewijs dan voor beiden apart in.

 

10 maart 15.00 uur in het Dommelhuis.

Vertoning oude films over Son en Breugel, gratis toegang.

Erfgoedvereniging Son en Breugel zal, aansluitend aan haar Algemene Ledenvergadering, voor iedereen gratis toegankelijk vanaf 15.00 uur tot ca 16.00 uur films uit de ‘oude doos’ over Son en Breugel vertonen.

De personen die voorkomen in de film “Son en Breugel 1963” zijn – op enkele uitzonderingen na voorzien van namen. De nog ontbrekende namen gaan we met alle leden en belangstellenden proberen te achterhalen. We tonen dus alleen de scenes waarin de betreffende nog naamloze personen voorkomen.

Daarna gaan we de gehele film “Son en Breugel 1968” bekijken. Deze film is minder bekend dan die uit 1963 maar is zeker zo interessant. De film duurt ongeveer 40 minuten.

 

 

Voedselbank Best

Soms kan het even niet mee zitten, dan is er de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een gratis voedselpakket van de Voedselbank Best e.o. U kunt dit aanvragen via www.voedselbankbest.nl/.

Bij vragen kunt u hulp ontvangen via Gerard Versantvoort.

 

Noodfonds energie

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. 
De aanvraag kan uitsluitend door het downloaden van een app op een smartphone. KBO-Brabant heeft hiertegen bezwaar ingediend bij het ministerie van armoedebestrijding en het Noodfonds Energie. Er wordt momenteel gewerkt aan een aanvraagprocedure via de computer zodat ouderen ondersteuning kunnen krijgen van het Infopunt Digitale Overheid bij de bibliotheken.

 

In de maand maart kunt u aan de volgende activiteiten
deelnemen:

Winterfietsen

1 maart

Start op het Pieter Breugelplein om 12.30 uur.

Telefonisch aanmelden bij dhr. W. van Riel telefoonnummer 0499-476430

 

Samen eten bij De Smickel

Op woensdag 8 maart gaan we weer samen eten bij De Smickel.

Als je voor het eerst deelneemt, graag even doorgeven aan Ties Smetsers,
tel. 0499 476334

 

Wandelen

8 en 22 maart

Vertrek op het Pieter Breugelplein om 9.30 uur.

Aanmelden bij J. Koks tel. 0499-476647 (bij voorkeur na 17.00 uur)

Afstanden voor de koffie een uurtje en na de koffie ongeveer 3 kwartier.

 

Film

10 maart 15.00 uur in het Dommelhuis.

Film door de Erfgoedvereniging “Son en Breugel 1968” (zie blz. 3)

 

Lezing pensioenen

Op 14 maart komt Rob de Brouwer voorlichting geven over de pensioenen.

Dommelhuis 14.00 u. Gratis toegang. Zie elders in deze Nieuwsbrief (blz 1-2).

 

Fietsen

Dinsdag 21 maart gaan we bij goed weer fietsen.

We vertrekken om 9.30 u. bij de apotheek op het 17Septemberplein.

Afstand: 25 – 30 km. Ongeveer halverwege is er koffiepauze. Wij zijn weer in Son rond de klok van 12.15 u.

Opgeven bij Ciel Saris, tel. 0499-476635

Kienen

Woensdag 22/03/2023 voor de eerste keer in Den Bauw. Deur open om 13:00 uur. Kienen vanaf 13:30 uur.

 

Jaarvergadering.

De jaarvergadering houden wij op 28 maart (zie uitnodiging blz. 8).

Na afloop van de jaarvergadering draaien wij een film van ongeveer ¾ u.:

“De Goede moordenaar”, een film over de tram tussen Schijndel-Veghel en St. Oedenrode. De tram kwam ook door Son, maar daar is geen film van.

 

Laatste oproep voor deelname Koersbal

Het koersbal vindt plaats in de Oase. De dag dat er gespeeld kan worden is op

woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Koersbal wordt gespeeld op een mat met afgeronde ballen.

U kunt zich opgeven bij Matty van Wijk tel. nummer 0499-471245.

We hebben ten minste 12 spelers nodig om gezellig te kunnen ballen.

 

Biljarten

Iedere dinsdag en donderdag vanaf 13:00 uur in De Landing, Rooijseweg 3 in Son.

 

Jeu de boules

Iedere maandag en vrijdag om 13:15 uur bij De Boerderij.

 

Kegelen

Donderdag 30/03/2023 en 20/04/2023 om 13:45 uur in de Vresselse Hut.

 

Kaarten in Den Bauw

Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Aanmelden bij mevrouw I. van Riel tel 0499-476430

Jeu des Boules

Iedere maandag en vrijdag om 13.30 uur bij de Boerderij.

Aanmelden bij mevr. I. van Riel tel. 0499-476430 of bij W. Bolk tel. 0499-476952

 

Hulp bij invullen van de belastingformulieren

Wilt u hulp bij het invullen van uw belasting, dan kunt u een afspraak maken met Gerard Versantvoort, tel 0499 475350.

Kijkt u naar Hulp bij belastingaangifte 2022 op blz. 6/7 of u in aanmerking komt en hoe u de machtiging kunt aanvragen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 

Namens het bestuur

Gerard Versantvoort

 

 

 

Verschijningsdata “ONS”: nr.4: 27 mrt; nr.5: 24, apr.; nr. 6: 22 mei; nr 7-8: 26 juni; nr.9: 28 aug.; nr.10: 25 sept.: nr.11: 23 okt.; nr.12: 27 nov.;     

 2024: nr.1: 18 dec.

 

 

Hulp bij belastingaangifte 2022

 

De komende maanden is het weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar.

Belastingaangiftes van het jaar 2022 dienen tussen 1 maart en 1 mei 2023 ingediend te worden bij de belastingdienst als u een verplichte aangifte moet doen.

Bij onze K.B.O.-afdeling zijn sinds 2014 HUBA (hulp bij belastingaangifte) -vrijwilligers actief. Wij bieden niet alleen hulp bij het invullen van de belasting, maar wij kijken ook of er recht is op zorg- of huurtoeslag en vragen zo nodig deze toeslagen aan. Zijn er veranderingen, die van belang zijn voor de toeslagen, dan worden deze wijzigingen doorgegeven.

 

Ook kan hulp geboden worden bij de aangifte na het overlijden van een der partners.

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben de HUBA’s verplicht een opleiding gevolgd en moet de jaarlijkse bijscholing gevolgd worden. Deze opleiding en bijscholing wordt verzorgd door de “Belastingservice Ouderenorganisaties Noord-Brabant”. Dat is een samenwerkingsverband van o.a. KBO en PVGE. Uiteraard werken de HUBA’s volgens de richtlijnen van de Belastingservice.

 

AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen de hulp inroepen van een HUBA. Er geldt wel een inkomensgrens: € 35.000 voor alleenstaanden en € 55.000 voor partners.

Wij komen bij de cliënt thuis of spreken elders af. We vragen een vergoeding van € 10

Bent u geïnteresseerd in de hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte of het nakijken van uw toeslagen?

Vermoedt u in aanmerking te komen voor een van de toeslagen of teruggaaf belasting?

 

U kunt zich dan aanmelden voor de hulp bij Gerard Versantvoort, tel. 0499 475350 of via: kbo.son@kpnmail.nl

 

Verkorte checklist: wat heeft u nodig voor uw belastingaangifte

 

Persoonlijke gegevens

 • Uw Burgerservicenummers (BSN) en dat van uw partner
 • Uw rekeningnummer
 • Een machtiging DigiD voor de Inkomstenbelasting van het aangiftejaar van u en van uw partner (alleen voor zover u deze ontvangen heeft). U machtigt uw belastinginvulhulp om voor u aangifte te doen. Het is de belastinghulp NIET toegestaan de DigiD inloggegevens van de belastingplichtige te gebruiken.
  U kunt de machtiging aanvragen via:
  www.machtigen.digid.nl of tel. 088 123 65 55.

Een machtiging voor toeslagen dient u apart aan te vragen via hetzelfde tel. nummer: 088 123 65 55.

Een machtiging kunt u aanvragen voor 4 jaar.

Als u de machtiging binnen heeft kunt u een afspraak maken.

 

Inkomsten

 • Uw jaaropgaven over het aangiftejaar van SVB en eventueel uw pensioenfonds
 • Ontvangen partneralimentatie: Bankrekeningen
 • Het jaaroverzicht het aangiftejaar van uw betaalrekening
 • Het jaaroverzicht het aangiftejaar van uw spaarrekening en dat van uw partner
 • Het jaaroverzicht het aangiftejaar van uw eventuele beleggingen

 

Wonen

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2021.

Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u van de gemeente hebt gehad.

 • De jaaropgaaf van uw hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

 

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Giften
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen

De eigen bijdrage ZW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.

 • Betaalde partneralimentatie

 

Overig voor zover van toepassing

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens

 

Alleen als u deze hebt gehad:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het jaar van aangifte
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2022

 

 

Wilt u hulp bij het invullen van de belasting, dan kunt u contact opnemen met Gerard Versantvoort, tel 0499 475350 of via: kbo.son@kpnmail.nl

 

 

 

Son en Breugel, 27 februari 2023

 

Beste leden,

 

Voorwoord door de voorzitter.

We zijn 2023 van start gegaan met een goed bezochte nieuwjaarsreceptie en Kienmiddag.

Zoals eerder vermeld is besloten dat we samen met KBO-Breugel wat activiteiten te bundelen om zodoende wat meer deelnemers te krijgen.

Als u dit leest kan ik melden dat hieraan door deelnemers van Breugel gebruik van is gemaakt op onze Kienmiddag.

Eenzelfde voornemen heeft ertoe geleid dat ook door de Seniorenraad en PVGE een voorstel in deze is gedaan om activiteiten te bundelen.

Op 14 maart organiseren de KBO-kring Son en Breugel in samenwerking met de Seniorenraad een lezing over pensioenen in het Dommelhuis. Aanvang 14.00 uur.

Als u dit leest is het Carnaval in ons Krutjesgat al weer voorbij en kunnen we in de startblokken voor de activiteiten in maart.

En zoals “Ons moeder zeej nog”………………..

Namens het bestuur tot dan, blijf gezond.

 

Bedankje van de Wensambulance-Brabant

Hartelijk dank voor de donatie van € 300,00 die wij op 13 december 2022 van KBO afd. Son mochten ontvangen.

Wij zijn erg blij met de gift.

Met onder meer uw donatie kunnen wij weer nieuwe wensreizen van toekomstige wensvragers financieren.

Heel fijn dat u met uw donatie aan onze Stichting heeft gedacht.

 

Terugblik

Het kienen werd erg goed bezocht. Het was zeer gezellig en de prijzen werden zeer op prijs gesteld. Zeker de kaartjes voor de seniorenmiddag, ter beschikking gesteld door de voorzitter. Dit was aanleiding voor verschillende leden om ook nog een extra kaartje te kopen! Kortom een zeer geslaagde middag!  

 

KBO-kring Son en Breugel organiseert in samenwerking met de

 SeniorenRaad een lezing over pensioenen op 14 maart in het Dommelhuis.

Aanvang 14.00 u. voor alle belangstellenden uit ons dorp.

Toegang gratis

Deze lezing wordt verzorgd door Rob de Brouwer.

Het pensioenstelsel staat een enorme verandering te wachten. Er is lang over gediscussieerd en uiteindelijk toch aangenomen door de Tweede Kamer.

Pensioen is een onderwerp dat ongelofelijk veel impact heeft op iedere Nederlander! Rob de Brouwer behandelt de belangrijkste vragen over het pensioen: hoe is het ontstaan, wat is de essentie van ons pensioen en hoe beïnvloeden de vergrijzing en de dalende rente de uitkomsten. Hoe wordt dit geregeld in de nieuw wet?

 

 

In Nederland wordt veel gespaard voor het pensioen. Bovendien worden op de bij elkaar gespaarde vermogens over de langere termijn bekeken hele goede rendementen gemaakt. Komt er genoeg geld binnen om de maandelijkse pensioenen te betalen?

 

Rob de Brouwer studeerde algemene economie, staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit. Hij werkte achtereenvolgens als beleidsmedewerker en afdelingshoofd bij het Ministerie van Economische Zaken, als Directeur Economische Zaken van de Provincie Noord-Brabant. De laatste 25 jaar voor zijn pensioen werkte hij als directeur bij Hoogovens.

Hij was mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Hij was ook voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP). Hij is adviseur pensioenen bij het Senioren Netwerk Nederland, waarvan ook KBO-Brabant deel uitmaakt.

 

Infopunt OUDERenWIJZER

Dit is een initiatief van de Seniorenraad Son en Breugel in het Dommelhuis.

De doelstelling van het infopunt is om bezoekers in het Dommelhuis (en vooral senioren) te informeren over activiteiten die in ons dorp voor senioren plaatsvinden. Daarnaast kan en zal de aanwezige vrijwilliger (zowel KBO-Breugel als KBO-Son leveren o.a. hun bijdrage) informatie geven over de mogelijkheden in onze gemeente op het gebied van cultuur, sport, kunst en educatie.

Het infopunt in het Dommelhuis is vooralsnog dagelijks op werkdagen geopend tussen 11:00 en 12:00 uur.

 

Vrijwilligers gezocht voor een in Son en Breugel op te richten
Repair Café

 

Repair Café Son en Breugel is een initiatief van de Seniorenraad Son en Breugel, in samenwerking met de PVGE, KBO ’s en het HOI-huis, voor de oprichting van een Repair cafe.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen met verschillende vaardigheden, om tijdens Repair Café-bijeenkomsten reparaties uit te voeren aan bijvoorbeeld kleine huishoudelijke apparatuur.

 

Verder is er veel vraag naar “Klusjes” bij mensen thuis, die daartoe zelf niet meer in staat zijn, te helpen met kleine klusjes zoals het ophangen van lampen.

 

Aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met: Gerard Versantvoort, tel 0499 475350 of mail kbo.son@kpnail.nl  


KBO Son heeft zich aangesloten bij de werkgroep “Reizen en Excursies” die bestaat uit de KBO’s uit Best, Breugel, Oirschot, de Beerzen en Son.

 

Programma reizen en excursies 2023

Voor het komende jaar heeft de werkgroep Reizen en Excursies getracht een afwisselend en aansprekend programma van dagtochten en meerdaagse reizen te plannen.

Nog niet alle informatie is bekend maar het programma ziet er nu als volgt uit:

Dagtochten

dinsdag    18-4-2025   de Keukenhof
                Kosten: € 75,50 pp. Dit inclusief de busreis, koffie met gebak, entree en een
                3-gangen diner in Houten. Vertrek: 8.15 u. Thuis in Best ongeveer 20.30 u.

dinsdag     16-5-2023   het Chocolade-atelier Noppen en glasblazerij in Leerdam

dinsdag    15-6-2025 Rotterdam en de SS Rotterdam

donderdag 15-7-2025 de kasteeltuinen Arcen en Kevelaer

dinsdag    12-9-2025 Een bezoek aan Vlissingen en Domburg

zaterdag  30-09-2025 Nationale Taptoe in Rotterdam

 

Wilt u inlichtingen / inschrijven over een van deze reizen kunt contact opnemen met Ties Smetsers (0499 476334)

 

Contributie KBO-Brabant retour

 

   Als u aanvullend verzekerd bent vanuit een van de collectiviteitsverzekeringen via KBO-Brabant: bij VGZ of CZ, dan kunt u uw lidmaatschapsgeld van KBO-Brabant terugkrijgen, tot maximaal 25 euro per jaar. U kunt uw betalings- en lidmaatschapsbewijs aanvragen door het invullen van een formulier op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel of u kunt bellen met KBO Brabant tel 073-6444066. Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ of CZ, op dezelfde manier als u dat gewoonlijk doet met uw facturen voor zorgkosten.

Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien het lidmaatschapsbewijs dan voor beiden apart in.

 

10 maart 15.00 uur in het Dommelhuis.

Vertoning oude films over Son en Breugel, gratis toegang.

Erfgoedvereniging Son en Breugel zal, aansluitend aan haar Algemene Ledenvergadering, voor iedereen gratis toegankelijk vanaf 15.00 uur tot ca 16.00 uur films uit de ‘oude doos’ over Son en Breugel vertonen.

De personen die voorkomen in de film “Son en Breugel 1963” zijn – op enkele uitzonderingen na voorzien van namen. De nog ontbrekende namen gaan we met alle leden en belangstellenden proberen te achterhalen. We tonen dus alleen de scenes waarin de betreffende nog naamloze personen voorkomen.

Daarna gaan we de gehele film “Son en Breugel 1968” bekijken. Deze film is minder bekend dan die uit 1963 maar is zeker zo interessant. De film duurt ongeveer 40 minuten.

 

 

Voedselbank Best

Soms kan het even niet mee zitten, dan is er de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een gratis voedselpakket van de Voedselbank Best e.o. U kunt dit aanvragen via www.voedselbankbest.nl/.

Bij vragen kunt u hulp ontvangen via Gerard Versantvoort.

 

Noodfonds energie

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. 
De aanvraag kan uitsluitend door het downloaden van een app op een smartphone. KBO-Brabant heeft hiertegen bezwaar ingediend bij het ministerie van armoedebestrijding en het Noodfonds Energie. Er wordt momenteel gewerkt aan een aanvraagprocedure via de computer zodat ouderen ondersteuning kunnen krijgen van het Infopunt Digitale Overheid bij de bibliotheken.

 

In de maand maart kunt u aan de volgende activiteiten
deelnemen:

Winterfietsen

1 maart

Start op het Pieter Breugelplein om 12.30 uur.

Telefonisch aanmelden bij dhr. W. van Riel telefoonnummer 0499-476430

 

Samen eten bij De Smickel

Op woensdag 8 maart gaan we weer samen eten bij De Smickel.

Als je voor het eerst deelneemt, graag even doorgeven aan Ties Smetsers,
tel. 0499 476334

 

Wandelen

8 en 22 maart

Vertrek op het Pieter Breugelplein om 9.30 uur.

Aanmelden bij J. Koks tel. 0499-476647 (bij voorkeur na 17.00 uur)

Afstanden voor de koffie een uurtje en na de koffie ongeveer 3 kwartier.

 

Film

10 maart 15.00 uur in het Dommelhuis.

Film door de Erfgoedvereniging “Son en Breugel 1968” (zie blz. 3)

 

Lezing pensioenen

Op 14 maart komt Rob de Brouwer voorlichting geven over de pensioenen.

Dommelhuis 14.00 u. Gratis toegang. Zie elders in deze Nieuwsbrief (blz 1-2).

 

Fietsen

Dinsdag 21 maart gaan we bij goed weer fietsen.

We vertrekken om 9.30 u. bij de apotheek op het 17Septemberplein.

Afstand: 25 – 30 km. Ongeveer halverwege is er koffiepauze. Wij zijn weer in Son rond de klok van 12.15 u.

Opgeven bij Ciel Saris, tel. 0499-476635

Kienen

Woensdag 22/03/2023 voor de eerste keer in Den Bauw. Deur open om 13:00 uur. Kienen vanaf 13:30 uur.

 

Jaarvergadering.

De jaarvergadering houden wij op 28 maart (zie uitnodiging blz. 8).

Na afloop van de jaarvergadering draaien wij een film van ongeveer ¾ u.:

“De Goede moordenaar”, een film over de tram tussen Schijndel-Veghel en St. Oedenrode. De tram kwam ook door Son, maar daar is geen film van.

 

Laatste oproep voor deelname Koersbal

Het koersbal vindt plaats in de Oase. De dag dat er gespeeld kan worden is op

woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Koersbal wordt gespeeld op een mat met afgeronde ballen.

U kunt zich opgeven bij Matty van Wijk tel. nummer 0499-471245.

We hebben ten minste 12 spelers nodig om gezellig te kunnen ballen.

 

Biljarten

Iedere dinsdag en donderdag vanaf 13:00 uur in De Landing, Rooijseweg 3 in Son.

 

Jeu de boules

Iedere maandag en vrijdag om 13:15 uur bij De Boerderij.

 

Kegelen

Donderdag 30/03/2023 en 20/04/2023 om 13:45 uur in de Vresselse Hut.

 

Kaarten in Den Bauw

Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Aanmelden bij mevrouw I. van Riel tel 0499-476430

Jeu des Boules

Iedere maandag en vrijdag om 13.30 uur bij de Boerderij.

Aanmelden bij mevr. I. van Riel tel. 0499-476430 of bij W. Bolk tel. 0499-476952

 

Hulp bij invullen van de belastingformulieren

Wilt u hulp bij het invullen van uw belasting, dan kunt u een afspraak maken met Gerard Versantvoort, tel 0499 475350.

Kijkt u naar Hulp bij belastingaangifte 2022 op blz. 6/7 of u in aanmerking komt en hoe u de machtiging kunt aanvragen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 

Namens het bestuur

Gerard Versantvoort

 

 

 

Verschijningsdata “ONS”: nr.4: 27 mrt; nr.5: 24, apr.; nr. 6: 22 mei; nr 7-8: 26 juni; nr.9: 28 aug.; nr.10: 25 sept.: nr.11: 23 okt.; nr.12: 27 nov.;     

 2024: nr.1: 18 dec.

 

 

Hulp bij belastingaangifte 2022

 

De komende maanden is het weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar.

Belastingaangiftes van het jaar 2022 dienen tussen 1 maart en 1 mei 2023 ingediend te worden bij de belastingdienst als u een verplichte aangifte moet doen.

Bij onze K.B.O.-afdeling zijn sinds 2014 HUBA (hulp bij belastingaangifte) -vrijwilligers actief. Wij bieden niet alleen hulp bij het invullen van de belasting, maar wij kijken ook of er recht is op zorg- of huurtoeslag en vragen zo nodig deze toeslagen aan. Zijn er veranderingen, die van belang zijn voor de toeslagen, dan worden deze wijzigingen doorgegeven.

 

Ook kan hulp geboden worden bij de aangifte na het overlijden van een der partners.

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben de HUBA’s verplicht een opleiding gevolgd en moet de jaarlijkse bijscholing gevolgd worden. Deze opleiding en bijscholing wordt verzorgd door de “Belastingservice Ouderenorganisaties Noord-Brabant”. Dat is een samenwerkingsverband van o.a. KBO en PVGE. Uiteraard werken de HUBA’s volgens de richtlijnen van de Belastingservice.

 

AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen de hulp inroepen van een HUBA. Er geldt wel een inkomensgrens: € 35.000 voor alleenstaanden en € 55.000 voor partners.

Wij komen bij de cliënt thuis of spreken elders af. We vragen een vergoeding van € 10

Bent u geïnteresseerd in de hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte of het nakijken van uw toeslagen?

Vermoedt u in aanmerking te komen voor een van de toeslagen of teruggaaf belasting?

 

U kunt zich dan aanmelden voor de hulp bij Gerard Versantvoort, tel. 0499 475350 of via: kbo.son@kpnmail.nl

 

Verkorte checklist: wat heeft u nodig voor uw belastingaangifte

 

Persoonlijke gegevens

 • Uw Burgerservicenummers (BSN) en dat van uw partner
 • Uw rekeningnummer
 • Een machtiging DigiD voor de Inkomstenbelasting van het aangiftejaar van u en van uw partner (alleen voor zover u deze ontvangen heeft). U machtigt uw belastinginvulhulp om voor u aangifte te doen. Het is de belastinghulp NIET toegestaan de DigiD inloggegevens van de belastingplichtige te gebruiken.
  U kunt de machtiging aanvragen via:
  www.machtigen.digid.nl of tel. 088 123 65 55.

Een machtiging voor toeslagen dient u apart aan te vragen via hetzelfde tel. nummer: 088 123 65 55.

Een machtiging kunt u aanvragen voor 4 jaar.

Als u de machtiging binnen heeft kunt u een afspraak maken.

 

Inkomsten

 • Uw jaaropgaven over het aangiftejaar van SVB en eventueel uw pensioenfonds
 • Ontvangen partneralimentatie: Bankrekeningen
 • Het jaaroverzicht het aangiftejaar van uw betaalrekening
 • Het jaaroverzicht het aangiftejaar van uw spaarrekening en dat van uw partner
 • Het jaaroverzicht het aangiftejaar van uw eventuele beleggingen

 

Wonen

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2021.

Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u van de gemeente hebt gehad.

 • De jaaropgaaf van uw hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

 

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Giften
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen

De eigen bijdrage ZW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.

 • Betaalde partneralimentatie

 

Overig voor zover van toepassing

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens

 

Alleen als u deze hebt gehad:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het jaar van aangifte
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2022

 

 

Wilt u hulp bij het invullen van de belasting, dan kunt u contact opnemen met Gerard Versantvoort, tel 0499 475350 of via: kbo.son@kpnmail.nl