Maandag 26 juli 2021

 

Beste leden

 

Welkomstwoord van 8 juli

 

Welkom, welkom allemaal op deze gedenkwaardige 8ste Juli 2021. Na 15 maanden van stilstaan vanwege Corona, gaan we weer voorzichtig van start. Een eerste bijeenkomst van onze KBO. Daarom een hartelijk welkom. Blij, wij zijn heel erg blij om jullie weer te ontmoeten en heel erg fijn dat jullie elkaar weer kunnen begroeten.

Er is ontzettend veel narigheid en ellende voortgekomen door Corona. Wij zijn allemaal heel erg aangedaan door het grote verlies dat velen van ons, ieder op zijn eigen wijze, heeft moeten doormaken. Verlies van dierbaren dat een hele grote rol zal blijven spelen, bij de nabestaanden. Wij wensen iedereen daarbij heel veel sterkte.

We hopen dat iedereen nu de draad weer kan oppakken en er voor gaat. Daarom is het nu vooral zo belangrijk om samen voor een goed herstel te gaan. Dat we elkaar weer kunnen laten voelen dat, iedereen en samen zijn zo belangrijk is. Dat we geleerd hebben van de verschrikkelijke periode, en er heel veel warme gevoelens naar elkaar voelbaar zullen zijn, samen verder na Corona. Deze middag is voor allen die hier nu aanwezig zijn, om samen koffie te drinken, te praten over….opnieuw kennis maken met elkaar, nieuws uit te wisselen, elkaar begroeten, afspraken maken, je weer te laten zien aan de ander. Samen…samen zijn.. Fijne middag. Uw bestuur

 

Corona

Bij alles wat wij als bestuur in de komende tijd gaan organiseren, nemen wij aan dat u die hieraan deelneemt 2 keer gevaccineerd bent.

Bent u dat niet dan moet u een bewijs kunnen overleggen dat u corona vrij bent.

Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 24 uur.

Als u niet voldoende gevaccineerd bent of geen bewijs van corona vrij hebt dan kunnen wij u niet toelaten.

Wij vragen iedereen bij binnenkomst hiernaar. Wij vertrouwen erop dat iedereen een eerlijk antwoord geeft op de door ons gestelde vragen.

 

Terugblik op de eerste bijeenkomst

Na een lange periode van stilte hadden we op 8 juli onze eerste bijeenkomst weer.

Deze werd druk bezocht want iedereen had weer behoefte aan contact met elkaar.

Wij als bestuur vonden het erg prettig u allen weer te zien. Ook de reacties achteraf gaven aan dat u deze eerste bijeenkomst als erg fijn hebt ervaren.

We hopen op de ingeslagen weg door te kunnen gaan.

 

Voorlopige planning

Het bestuur heeft een voorlopige planning gemaakt voor de komende tijd.

Op 17 augustus de kienmiddag met de kaarten die u eerder van ons hebt gekregen.

Op 14 september het optreden dat voor 22 juli gepland stond. Nadere berichten volgen in de nieuwsbrief van augustus.

Op 28 september de uitgestelde jaarvergaderingen

Al deze data kunnen nog worden gewijzigd. Het is dus een voorlopige planning.

 

Het maandelijkse etentje

De Brasserie blijft voorlopig gesloten. Ties is op zoek gegaan naar een alternatief en heeft de Smickel in Breugel benaderd.

We kunnen daar in een apart mooi zaaltje komen eten. U kunt een 3 gangen menu bestellen voor € 15,95 of gewoon a la carte eten.

Als u hiervoor belangstelling hebt neem dan even contact op met Ties Smetsers tel. 476334 en dan kunnen we weer op de tweede woensdag van de maand gaan eten, te beginnen op woensdag 11 augustus.

 

Problemen met coronabewijs

De meeste mensen kunnen via de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl een coronabewijs regelen. Dat kan een coronabewijs om te reizen binnen de Europese Unie zijn of een coronabewijs voor toegang tot evenementen. Het bewijs (een QR-code) kan via de CoronaCheck-app op de smartphone gedownload worden of via CoronaCheck.nl geprint worden. Maar er zullen ook mensen zijn voor wie het minder makkelijk gaat. Er ontstaan problemen bij de aanvraag bij testbewijzen, vaccinatiebewijzen, herstelbewijzen, gratis testen voor reizen, vragen over uw coronabewijs. Een aantal mensen heeft sowieso problemen met digitale middelen of (nog) geen DigiD. Ze hebben geen computer, printer of smartphone. De laatste groep wordt verwezen naar de Informatiepunt Digitale Overheid, vaak gelokaliseerd bij de bibliotheken.

Op de pagina van de Rijksoverheid “Problemen met het coronabewijs” staat een overzicht met de meest voorkomende problemen en wat u hier het best mee kunt doen.

Daarnaast kunt u ook kijken bij onder “Meestgestelde vragen” op de CoronaCheck website.

Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan telefonisch contact op met de CoronaCheck helpdesk via 0800-1421 (bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur) of mail hen op helpdesk@coronacheck.nl. Zij zullen hun uiterste best doen om deze mail binnen 48 uur te beantwoorden.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met Gerard Versantvoort. Hij zal u proberen verder te helpen.

 

 

 

Website

Op de website zijn 2 nieuwe hoofdstukken toegevoegd.

Dit zijn het afdelingsreglement en het protocol ongewenste omgangsvormen.

Het bestuur moest in het protocol een vertrouwenspersoon benoemen en dit is geworden mevrouw Jeanne van der Meijden uit de Zandstraat.

 

 

Tot slot van deze nieuwsbrief

 

             U weet dat de K.B.O. u altijd met raad en daad wil bijstaan.     

 

  • Denkt u maar aan de hulp bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.

 

  • Heeft u moeite met uw administratie? Vraag hulp en er wordt samen met u naar een oplossing gezocht.

 

  • U weet toch dat u korting kunt krijgen bij verschillende ziektekosten-

verzekeringen.

 

  • De K.B.O. Son een rolstoel en een scootmobile ter leen heeft.

 

  • Voor kleine klussen in en om het huis u contact op kunt nemen met klus-ouderenhulp.nl Dat is de heer E.Cleven  Texellaan 33 5691 ZL Son. telefoonnummer 06-12296611. Eric is lid van onze vereniging.

 

Voor al deze bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.