Son 26 april 2021

Uitzicht…..  

 

Beste Leden KBO Son. 

 

Nieuwsbrief . 

 

Wat voor nieuws moeten we melden,  “Geen nieuws is goed nieuws”, was altijd het spreekwoord. Maar geldt dat nu ook?  Heel graag zouden we u heel veel nieuws doorgeven, maar helaas. Het enige lichtpuntje is, dat we heel graag in mei gaan starten met het fietsclubje, mits iedereen die meefietst twee prikken heeft gehad, en de terrasjes weer open zijn., meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

 

Iedereen weet ‘t, wachten duurt lang.

Iedereen weet ‘t, we wachten nu al zo lang.

En steeds weet iedereen het beter.

De een zegt dit – de ander dat,

En er is niemand die het zeker weet,

We hebben immers nog nooit corona gehad.

Dus is het steeds gissen, gaat het zus of gaat het zo?

Een ding is zeker, we krijgen onze vrijheid

niet meer cadeau.

Het leek zo normaal. Winkelen – uit eten –

vakanties – handen schudden – een knuffel,

gewoon leven. En nu?

Even resetten, pas op de plaats.

Overal op letten – afstand – handen wassen – mondkapjes

En met allerlei maatregelen je afvragen,

Of het einde van alles in zicht is.

Het al lichter word aan de horizon?

Soms denk ik , alles samen gevat in een dag,

Dat het net is als een dag die  – heel koud en heel

somber begint. Zware wolken die overdrijven.

In de middag klaart het wat op,

En dan een zon die ondergaat, en straalt, zoals nooit tevoren.

Als je dat dan ziet, denk je,

Deze dag was niet verloren.

Laten we zo ook omgaan met deze pandemie.

Kijk even omhoog.

Zie door alle ellende de kleuren van

de regenboog weer langzaam helder worden.

Dan genieten we straks  weer van een ondergaande zon

die de hele dag geschenen heeft voor iedereen.

Ciel Saris.

 

Versoepeling corona maatregelen.

De tweede dinsdag in mei, gaan we fietsen met de fietsclub als dat mogelijk is. Aanmelden kan als je twee prikken hebt gehad, en we moeten nog even  afwachten, of de terrassen dan open zijn.

U kunt zich opgeven bij Ciel, half 10 aanwezig zijn op de hoek bij de apotheek in Son. Telefoon Ciel: 0499 – 476635

Spelregels zijn, zorg voor goede kleding/fiets en een adres of telefoon in je tas.

Bij slecht weer gaat het niet door.

 

Museum Plus Bus

De museum Plus Bus rijdt al niet meer vanaf maart 2020.

Daarom stuurt de directie van de  museum Plus Bus een magazine (Tot Zo) rond met daarin foto’s en artikelen over allerlei kunstwerken.

Als u hiervoor interesse heeft dan kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

 

 

Het Seniorenpanel Son en Breugel

     — voor u, door u —

 

De Seniorenraad Son en Breugel, opgericht in 2007, is een organisatie van vrijwilligers uit alle geledingen van de senioren, die gericht is op het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle senioren (55+) in ons dorp. Vanaf de oprichting hebben de ouderenbonden, waaronder het KBO, altijd een belangrijke rol gespeeld in de Seniorenraad.

Het is belangrijk goed inzicht te hebben in de bij senioren in Son en Breugel levende ideeën en wensen. Alleen als dat er is kunnen senioren verwachten, dat de gemeente en andere organisaties daar echt rekening mee houden. Laat daarom uw stem als senior horen. Dat kan in het Seniorenpanel. Als u zich opgeeft krijgt u twee maal per jaar per e-mail (of als u geen e-mail gebruikt per brief) een vragenlijst toegezonden. Een vragenlijst over een onderwerp, dat voor senioren van belang is. Onderwerpen, die tot nog toe zijn behandeld betroffen o.a. afvalverwijdering, veiligheid, mobiliteit, woonwensen en de bibliotheek.

De Seniorenraad publiceert de belangrijkste uitkomsten in De Mooi Son en Breugel Krant en de hele uitslag op de website www.seniorenraadsonenbreugel.nl. Uiteraard ontvangt u terugmelding over de uitkomst. Bovendien treedt de raad in overleg met de partijen, die voor het betrokken onderwerp van belang zijn (vaak, maar niet altijd, de gemeente).

Deelnemen aan het Seniorenpanel is gratis en de enquêtes zijns strikt anoniem.

 

U kunt zich als deelnemer van het panel per e-mail opgeven naar seniorenpanell@seniorenraadsonenbreugel.nl onder vermelding van uw naam en adres met de tekst “ik doe mee”. Als u geen gebruik maakt van e-mail kunt u zich opgeven per brief(kaart) naar: René van Leeuwen, Amerikalaan 31, 5691 KB  Son en Breugel  met vermelding van dezelfde gegevens. Telefonische opgave is jammer genoeg niet mogelijk omdat er een schriftelijke bevestiging noodzakelijk is. De door u verstrekte adresgegevens worden uitsluitend ten behoeve van het enquêteren gebruikt. Op onze website kunt u de daarvoor geldende “Regeling registratie deelnemers Seniorenpanel” aantreffen.

Veel deelnemers is van groot belang voor de invloed, die ten behoeve van de senioren uitgeoefend kan worden. Doet u mee? 

 

 

 

                         Tot slot van deze nieuwsbrief

 

             U weet dat de K.B.O. u altijd met raad en daad wil bijstaan.     

 

  • Denkt u maar aan de hulp bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.

 

  • De belasting invulhulpen

 

  • Heeft u moeite met uw administratie? Vraag hulp en er wordt samen met u

naar een oplossing gezocht.

 

  • U weet toch dat u korting kunt krijgen bij verschillende ziektekosten-

verzekeringen.

 

  • De K.B.O. Son een rolstoel ter leen heeft.

 

  • Voor kleine klussen in en om het huis u contact op kunt nemen met klus-ouderenhulp.nl  Dat is de heer E. Cleven, Texellaan 33 5691ZL Son. telefoonnummer 06-12296611

 

Voor al deze bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Namens het bestuur,

Ties Smetsers